Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Het lijkt me te toevallig dat de vijf Brusselse gemeenten die een regeringslid hebben in de Brusselse regering een gemiddelde verhoging van hun dotatie krijgen die 65% hoger ligt dan deze van de andere gemeenten. Dit heeft minstens de schijn van zelfbediening”, aldus Johan Van den Driessche, …

Op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De mazelen zijn terug in Brussel. Daar waar er in 2015 maar drie gekende gevallen van mazelen in Brussel waren, waren dat er 33 in 2016. In juni 2017 waren er al 17 gevallen gekend, wat doet vermoeden dat de cijfers van 2017 gelijkaardig zullen zijn aan die van 2016. De oorsprong van de epidemie …

Op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Het fysiek geweld tegenover de Brusselse politie is het afgelopen jaar gestegen met 37 %. Dit leidde op jaarbasis tot een arbeidsongeschiktheid van 30 agenten. De Brusselse regering heeft geen plan en zwijgt”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk …

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

In de Brusselse Commissie dierenwelzijn werd vandaag het verbod op dwangvoederen in Brussel goedgekeurd.“N-VA steunt dit verbod, al is de impact ervan in Brussel nihil. Er is in Brussel immers geen enkele producent van foie gras” aldus Brussels Parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA), “Aan de andere …

Op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De geplande zwemvijver op de site van Heizel heeft plaatsgemaakt voor een waterspiegel die maar 5 tot 15 centimeter diep is. “Begrijpe wie begrijpen kan”, zegt Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger voor de N-VA, “er is al jarenlang een nijpend tekort aan zwembaden in Brussel, en …

Op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

Mevrouw de schepen van Nederlandstalig onderwijs in de stad Brussel, De dienstdoende voorzitter van de gemeenteraad van gisteren, Alain Courtois (MR), heeft het gisteren wat laten ondersneeuwen maar laat er voor de buitenwereld geen twijfel over bestaan, vanaf vandaag bent u, cumulkampioen Faouzia …