Nieuws

Op 12 april 2017

Vlaams minister Philippe Muyters kent bijna 30.000 euro toe aan drie Vlaamse scholen in Brussel opdat zij hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking kunnen stellen. N-VA volksvertegenwoordigers Cieltje Van Achter en Karl Vanlouwe juichen toe dat ook deze scholen bereid zijn …

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Uit de gebeurtenissen van de voorbije maanden blijkt overduidelijk dat er teveel politiek en te weinig behoorlijk bestuur aanwezig is bij GIMB”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “Daarom moet een doorlichting klaarheid brengen en …