Nieuws

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Uit de gebeurtenissen van de voorbije maanden blijkt overduidelijk dat er teveel politiek en te weinig behoorlijk bestuur aanwezig is bij GIMB”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “Daarom moet een doorlichting klaarheid brengen en …

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Er is nog veel onduidelijkheid over de Brusselse zorgverzekering, zo blijkt uit de Commissie Sociale zaken deze morgen.  Wat wél vaststaat is dat elke Brusselaar een verplichte bijdrage zal moeten betalen, die geïnd zal worden via de ziekenfondsen. Het Waalse systeem van terugbetaling van niet …

Op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één van hun ouders Nederlands spreken. De Brusselse meerderheidspartijen wilden die voorrangsregel zo …