Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Français

Brussels Booking Desk (BBD) a été fondé en 2009 par visit.brussels, Brussels Hotels Association (BHA) et BECI comme partenaire public-privé. Tous trois sont administrateurs et membre de cet organisme qui prend en charge des réservations hôtelières pour les grands salons et congrès. BBD a donc un …

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Brussels Booking Desk (BBD) werd in 2009 opgericht als publiek-private partner door  visit.brussels, Brussels Hotels Association (BHA) en BECI. Allen zijn zij ook aandeelhouders en bestuurders van BBD. Het organiseert de hotelreservaties voor grote beurzen en congressen. BBD vervult dus een …

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“2017 was - spijtig genoeg voor de bevolking - een grand cru jaar inzake oude politieke cultuur, gebrek aan transparantie en vriendjespolitiek. Ik denk daarbij aan Samusocial, De Brandweer, het rapport van het Rekenhof, de PS-benoemingen, …  en vandaag nog  Brussels Booking Desk”, blikt Johan Van …

Op 14 december 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Wij eisen een doorlichting van NEO, het PS-vehikel dat instaat voor ontwikkeling van de Heizelvlakte”, aldus Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N-VA, “Het is ongehoord dat minister-president Vervoort de kritieken van het Rekenhof op het wanbeheer binnen NEO minimaliseerde tijdens …

Op 14 december 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Bij de rellen in Brussel was een hoog aantal minderjarigen betrokken. Veel jongeren waren zelfs al gekend bij de politie. Toch grijpt de Brusselse regering niet in. Jeugdrecht is nochtans al sinds 2014 een Brusselse bevoegdheid, maar er is zelfs nog geen ‘overlegfase met de sector’ geweest …

Op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Waar was het intern, gewestelijk en politiek toezicht op de administratie van de Brusselse brandweer. Ik vraag een onderzoekscommissie”, dat stelt Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche voor na het actualiteitsdebat over de wanpraktijken die door het Rekenhof werden vastgesteld …