Nieuws

Op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Hoe zal Brussel bereikbaar zijn tijdens de zomersluiting van de Leopold II-tunnel? Drie maanden voor de aangekondigde sluiting van de tunnel blijft dit onduidelijk. Dat blijkt uit een actuele vraag van Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N-VA. Het minderhinderplan in het kader van …

Op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vanmorgen werd de nieuwe ordonnantie over de Brusselse dakloosheid voorgesteld door de bevoegde ministers Smet (sp.a) en Fremault (CDH). De bespreking door de commissie werd uitgesteld tot na de paasvakantie. Er zijn nog discussiepunten met de sector, en de regering wil haar eigen ordonnantie nog …

Op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Jette

Terwijl het Jetse schepencollege het protest tegen de werken aan de Brusselse Ring aanvoert, blokkeert datzelfde college elke dialoog tussen de Werkvennootschap en de Jettenaren over dit belangrijk project. De Vlaamse regering plant, in overleg met de gemeentebesturen, een aanpassing van 20 km …