Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering. Vandaag vond in het Vlaams Parlement een gemeenschappelijke commissievergadering plaats tussen leden …

Op een druk bijgewoonde persconferentie in Muntpunt stelde N-VA haar lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel voor. N-VA zal in oktober 2018 in 11 Brusselse gemeenten opkomen (Anderlecht, Brussel-Stad, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, …

Op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Hoe zal Brussel bereikbaar zijn tijdens de zomersluiting van de Leopold II-tunnel? Drie maanden voor de aangekondigde sluiting van de tunnel blijft dit onduidelijk. Dat blijkt uit een actuele vraag van Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N-VA. Het minderhinderplan in het kader van …

Op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vanmorgen werd de nieuwe ordonnantie over de Brusselse dakloosheid voorgesteld door de bevoegde ministers Smet (sp.a) en Fremault (CDH). De bespreking door de commissie werd uitgesteld tot na de paasvakantie. Er zijn nog discussiepunten met de sector, en de regering wil haar eigen ordonnantie nog …

Op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Jette

Terwijl het Jetse schepencollege het protest tegen de werken aan de Brusselse Ring aanvoert, blokkeert datzelfde college elke dialoog tussen de Werkvennootschap en de Jettenaren over dit belangrijk project. De Vlaamse regering plant, in overleg met de gemeentebesturen, een aanpassing van 20 km …

Op 20 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vandaag lezen we in de media dat Pascale Peraïta 280.000 Euro ontslagvergoeding eist van Samusocial. “Hallucinant! Peraïta heeft immers minstens 110.000 Euro aan zitpenningen onterecht ontvangen”, aldus Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA), “Maar jammer genoeg was dit wel te verwachten: de …