Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Arrondissementeel Bestuur, Oudergem

Lees hier het verkiezingsprogramma van N-VA Oudergem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.   Trouvez ici le programme électoral de la N-VA Auderghem dans le cadre des élections locales de 2018.    You can find the program of N-VA Audergem for the local elections of 2018 here …

Op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Français, Oudergem

Trouvez ici le programme électoral de la N-VA Auderghem dans le cadre des élections locales de 2018 …

Op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’ moet komaf maken met de buurtcriminaliteit die bepaalde wijken onleefbaar maakt”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement,“Het huidig beleid van continu brandjes blussen is niet de juiste weg” In april was er de …

Op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Français

« Une liste de ‘Points noirs de la criminalité’ doit en finir avec la criminalité de quartier qui rend certains quartiers invivables », déclare Johan Van den Driessche, chef de groupe de la N-VA au Parlement bruxellois. « La politique actuelle d’extinction des incendies en continu n’est pas la voie …

Op 18 juni 2018, over deze onderwerpen: Schaarbeek

N-VA Schaarbeek trekt aan de alarmbel voor meer verkeersveiligheid in onze gemeente. Nu moet de gemeente echt reageren met een concreet verkeersveiligheidsplan. Het is niet voldoende enkel zones 30 in te voeren in de woonwijken. Ook een strikte handhaving en een doordacht plan voor aanpassingen aan …

Op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering. Vandaag vond in het Vlaams Parlement een gemeenschappelijke commissievergadering plaats tussen leden …