0,000097 % kans dat Brusselse dotatieregeling eerlijk verliep

Op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

"Thuisgemeenten van regeringsleden worden bij de nieuwe Brusselse dotatieregeling bevoordeeld. Deze oude politiek moet worden gestopt en daarom vraagt de N-VA een doorlichting door onafhankelijke specialisten", aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk parlement.

Vandaag stemt het Brussels parlement over de nieuwe verdeling van de jaarlijkse dotatie van het gewest aan gemeenten en OCMW’s. Deze zou nog dit jaar toegepast worden. 

Het positieve van het ontwerp van ordonnantie is dat het financiële continuïteit verschaft aan de gemeenten. Negatief is echter dat de verdeling gesteund is op een inventaris van open ruimtes die dateert uit de jaren '70 en dat de gemeenten niet gestimuleerd worden open ruimtes te behouden en bij te creëren.

Uit eigen berekeningen blijkt bovendien dat de dotatie van de gemeenten die geen minister of staatssecretaris hebben in de Brusselse regering gemiddeld stijgt met 12.95 %. Dat staat in schril contrast tot de gemeenten die wel een minister of staatssecretaris hebben in de Brusselse regering. Voor die gemeenten stijgt de dotatie gemiddeld met 21,38 %, of maar liefst 65 % meer. Met de dotatie aan de stad Brussel werd in deze berekening geen rekeningen gehouden omdat de stad ook nog via andere bronnen substantieel wordt gefinancierd.

Minister-President Rudi Vervoort stelde in de commissie dat 'de verdelingscriteria objectief bepaald zijn'. Het eerder vastgestelde voordeel voor thuisgemeenten van regeringsleden is dus toeval. "Omdat toeval zeldzaam is in de politiek heeft een wiskundige voor mij de kans berekend dat zulk onderscheid ontstaat door toeval. Daaruit blijkt dat die kans 0,000097 % is", licht Van den Driessche toe.

“Het staat dus voor vrijwel 100 % zeker vast dat de overige gemeenten worden belazerd met deze nieuwe verdelingscriteria. Daarom vraagt de N-VA om het voorstel van de regering door onafhankelijke specialisten eerst te laten doorlichten voordat over deze ordonnantie wordt gestemd", besluit Johan Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is