3 Vlaamse scholen in Brussel krijgen subsidie om sportlokalen na de schooluren open te houden

Op 12 april 2017

Vlaams minister Philippe Muyters kent bijna 30.000 euro toe aan drie Vlaamse scholen in Brussel opdat zij hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking kunnen stellen. N-VA volksvertegenwoordigers Cieltje Van Achter en Karl Vanlouwe juichen toe dat ook deze scholen bereid zijn hun sportzalen na de schooluren open te stellen voor de sportverenigingen en dat de Vlaamse regering hiervoor middelen voorziet.

De Vlaamse Regering besliste om scholen te ondersteunen zodat hun sportinfrastructuur ook na de schooluren gebruikt kan worden. Ook in Brussel is er een gebrek aan kwalitatieve sportvoorzieningen, terwijl de sportinfrastructuur van scholen vaak niet gebruikt wordt buiten de schooluren. Ministers Crevits (CD&V) en Muyters (N-VA) schreven een projectoproep uit voor scholen die hun sportinfrastructuur ook na de schooluren willen openhouden. Zo konden scholen in Vlaanderen en Brussel een dossier indienen om hiervoor extra middelen te ontvangen.

Uiteindelijk  werden 53 scholen weerhouden op basis van verschillende criteria zoals het aantal uren buitenschoolse openstelling, de mate van samenwerking en de kwaliteit van het aanbod. Voor de exploitatiesubsidies was er in totaal 600.000 euro voorzien. Van de 53 weerhouden projecten zijn er drie Brusselse scholen, nl. Instituut Anneessens-Funck in Brussel stad, het GO! Atheneum van Anderlecht en het GO! Atheneum van Etterbeek. Zij krijgen samen 29.266 euro, ofwel bijna 5% van het totale bedrag. Hierdoor haalt minister Muyters de Brusselnorm, die stelt dat de Vlaamse Gemeenschap 5% van de totale uitgaven in Brussel moet investeren.

“Zeker in Brussel is het nodig om slim gebruik te maken van de bestaande sportinfrastructuur. Het is goed dat scholen hun sportzalen openstellen na de schooluren zodat hier optimaal gebruik kan van gemaakt worden”, zegt Cieltje Van Achter. “De Vlaamse Regering zet op een intelligente manier in op het openstellen van de Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Hierdoor kan men met hetzelfde geld meer bereiken. Het openstellen van schoolse sportinfrastructuur voor andere activiteiten is daar een perfect voorbeeld van” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA). “Bovendien zet deze nieuwe investering in Vlaamse scholen in Brussel nogmaals in de verf dat Vlaanderen steeds meer investeert in haar hoofdstad“ aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is