Aanpak GIAL-audit bewijst dat de ‘nieuwe cultuur’ binnen het stadsbestuur fake is

Op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad, Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“De wijze waarop de GIAL-audit gebeurd is, bevestigt dat de aangekondigde nieuwe cultuur binnen het stadsbestuur fake is”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de N-VA in Brussel-stad. De N-VA eist dat het auditrapport en de opdracht-brief meteen worden vrijgegeven. N-VA eist ook een hoorzitting met de uitvoerders van de audit en een nieuwe audit, deze keer met de juiste scoop. Ook raadt N-VA de huidige schepen Ouriaghli (PS), die deze audit-oefening heeft geleid, aan best de eer aan zichzelf te houden en ontslag geven.

Vorige week lekte een auditrapport uit van 27 oktober 2017 over financiële en juridische gang van zaken bij de Brusselse vzw Gial .Deze vzw beheert de informatica bij de stad Brussel. Het gelekte auditrapport bracht een reeks misbruiken aan het licht. Zo kreeg de directeur Ontwikkeling gedurende achttien jaar een vergoeding via zijn consultancybureau zonder dat de regels inzake de wet op overheidsopdrachten werd gevolgd en lag het niveau van deze vergoeding – gezien de duur van het contract, nl 18 jaar - duidelijk boven de marktprijs. Er werden hier dus financiële middelen verkwist. Het heeft er ook alle schijn van dat hier sprake is van schijnzelfstandigheid. Op basis van deze gegevens heeft Johan Van den Driessche afgelopen zaterdag reeds het ontslag geëist van schepen Karine Lalieux (PS) die in 2008 dat contract heeft verlengd voor onbepaalde duur. Het gaat hier immers  niet enkel  om het geld van de belastingbetaler maar  bovendien heeft de overheid een voorbeeldfunctie te vervullen.

Ondertussen lekt meer informatie uit. Zo zou de woordvoerder van de afgetreden burgemeester Yvan Mayeur ook op de loonlijst van Gial gestaan hebben, zou bij een aantal overheidsaanbestedingen een loopje genomen zijn met de wet en worden in het rapport vraagtekens geplaatst bij uitgaven voor ongeveer 2,2 miljoen €.

Bovendien stelt de eerder ontslagen directeur-generaal Yves Vander Auwera dat zijn ontslag te maken heeft met het feit dat hij vragen had rond het contract tussen Gial en de genoemde directeur Ontwikkeling. “Hieruit kan enkel worden besloten dat dit het zoveelste gezwel is van de PS-kanker die ons gewest verziekt”, besluit Van den Driessche.

Johan Van den Driessche stelt zich bovendien vragen bij de wijze waarop deze ‘doorlichting’ tot stand is gekomen en werd afgewikkeld. De audit blijkt verricht te zijn door een advocatenkantoor en vooral juridisch te zijn georiënteerd op de periode tussen 1 november 2015 en 31 december 2016. Op zich is dat goed maar ruim onvoldoende.  Wanneer Johan Van den Driessche in juni 2017 een doorlichting vroeg dan was het voorstel de scoop te laten bepalen door een stuurgroep waarin alle politieke fracties zouden zetelen. Hierdoor zou de opdracht en het proces van de doorlichting op een transparante wijze kunnen plaatsvinden. In realiteit is heel dit auditproces in de achterkamers gebeurd en werd het rapport zelfs niet vrijgegeven. “Op die wijze kan niet beter worden geïllustreerd dat de aangekondigde gedaanteverwisseling van de PS  afgelopen zomer gewoon fake is”, stelt Van den Driessche. Bovendien worden talrijke vragen niet beantwoord. Is de organisatie van Gial optimaal? Hoe zit het met de interne controle? Wat is het nut van de vzw? Zou het niet beter zijn om die stop te zetten en te integreren in de stadsdienst? Of beter nog: samenwerken met andere gemeenten en het gewest?

Ondertussen weten we wel voor wie deze vzw wel nut had,  maar de andere vragen blijven onbeantwoord. Daarom eist de N-VA behalve dat het rapport en de opdracht-brief meteen worden vrijgegeven ook een hoorzitting met de uitvoerders van de audit en een nieuwe audit, deze keer met de juiste scoop. “Huidige schepen Ouriaghli, die deze audit oefening heeft geleid, heeft met zijn aanpak bewezen dat hij niet de persoon is om zulke functie uit te oefenen en zou best de eer aan zichzelf houden en ontslag geven”, besluit Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is