Anderlecht zal vanaf nu ook ontwerpbesluiten gemeenteraad publiceren

Op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Anderlecht, Brussel-Stad

Op vraag van de N-VA gemeenteraadslid Gilles Verstraeten werd gisteren beslist dat Anderlecht vanaf nu de ontwerpbesluiten en bijlagen van de gemeenteraad online zal plaatsen voor de vergadering plaatsvindt. “Dit is een mooie stap vooruit voor de transparantie van onze werking” aldus Verstraeten. “De openbare agenda die nu beschikbaar is louter een opsomming van te behandelen punten, maar geeft geen enkel inzicht in waar we werkelijk mee bezig zijn. Daarvoor moet een burger al naar de gemeenteraad zelf komen.”

Eerder al werd een gelijkaardige beslissing genomen in Brussel-Stad op vraag van N-VA gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre. “Eigenlijk zou dit de norm moeten worden in heel het Brussels Gewest” voegt Verstraeten er nog aan toe. “Op termijn zouden we ook camera’s moeten installeren in de gemeenteraad, zodat de burger op afstand een gemeenteraad kan volgen, en deze achteraf kan herbekijken. Die mogelijkheid wordt momenteel door de gemeente overwogen, we zullen er op blijven aandringen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is