Bedreigt de donkerrode Brusselse begroting de metro?

In het kader van de begrotingsbesprekingen boog het Brussels hoofdstedelijk parlement zich vandaag over de mobiliteitsplannen voor het komende jaar. Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleider, ondervroeg de minister over de moeizame aanleg van fietspaden door de gemeentes en de trage uitrol van buurtparkings. Ook over de financiering van de metro en de stijging in het aantal verkeersslachtoffers maakte Van Achter zich zorgen.

Van Achter maakte zich voornamelijk zorgen over de financiering van de grote infrastructuurprojecten. “We zien dat de begroting donkerrood kleurt en de schuld jaar na jaar aandikt. Intussen werden grote infrastructuurprojecten, zoals de nieuwe metrolijn naar Bordet, opgestart maar rijst dus de vraag of hier vanaf de volgende legislatuur nog wel middelen voor zijn.”

Ook op de achteruitgang van de verkeersveiligheid gaf Van Achter kritiek. “Het aantal verkeersongevallen in Brussel steeg het voorbije jaar naar ongeziene hoogtes. Ook in het kader van de circulatieplannen moet de verkeersveiligheid meegenomen worden. Wanneer Brusselaars zien dat de wijzigingen door de circulatieplannen de verkeersveiligheid verslechteren, haalt dit het draagvlak voor veranderingen helemaal onderuit.” 

Tot slot betreurde Van Achter de slechte communicatie van de overheid inzake mobiliteit. “Haast elke week komt er wel iemand zijn beklag doen tegen mij over het Brusselse mobiliteitsbeleid. De steeds terugkerende kritiek is dat het te complex is geworden om tot in Brussel te geraken of om zich in de stad te verplaatsen. Dat is in belangrijke mate te wijten aan het gebrek aan goede informatie die hierover beschikbaar is. Voor Antwerpen bestaat er een website www.slimnaarantwerpen.be. Iedereen in Vlaanderen kent dat. Waarom zet de minister niet in op zo’n positieve communicatie-initiatieven in plaats van het huidige discours dat mensen vooral afraadt om de wagen te nemen maar geen alternatieven promoot?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is