Begroting 2019: Peepshows brengen de stad Brussel 100 euro op

Op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

Tijdens de gemeenteraad van 11 maart 2019 stelt de nieuwe meerderheid in Brussel-stad (PS, Sp.a, Groen, Ecolo en Défi) haar meerjarenbegroting voor. “Twee zaken vallen meteen op: de belastingen stijgen en er wordt niet geïnvesteerd in veiligheid. Het is duidelijk dat de nieuwe meerderheid haar prioriteiten helemaal verkeerd heeft,” aldus Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-stad.

De eerste beslissing die het nieuwe college bij haar aantreden heeft genomen, is de gemeentebelastingen verhogen zonder enige evaluatie. De gemeentebelastingen (65.191.652,00 € in 2019) stijgen in totaal met 2.793.504,50 € tegenover de gewijzigde begroting 2018, zijnde een toename van maar liefst 4,48 %. Dit is geen toonbeeld van goed beleid, meent Mathias Vanden Borre (N-VA). “Het college moet de gemeentebelastingen vereenvoudigen, het aantal verminderen en de belastingdruk verlagen. Er zijn nu 40 verschillende gemeentebelastingen waarvan er twee slechts 100 euro opbrengen. Zo kan bijvoorbeeld de geschatte opbrengst van 100 euro op de belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden, ernstig in vraag worden gesteld”, aldus Mathias Vanden Borre, “Deze belasting moet in gewestelijk perspectief worden herbekeken in het licht van de prostitutieproblematiek. De Brusselse prostitutiewijken kreunen onder de onveiligheid en zowel de stad als het Gewest grijpen niet in. Het is duidelijk dat buurtbewoners onder het nieuwe bestuur geen nieuw beleid moeten verwachten.”

“Een ander voorbeeld is de belasting op het verblijf in het lijkenhuis of het mortuarium. Is het nodig dat de stad hiervoor een apart belastingreglement heeft?” vraag Mathias Vanden Borre zich af. “Ook de belasting op de gewone danspartijen is compleet voorbijgestreefd en louter een pestbelasting. Kortom, de Brusselse gemeentebelastingen zijn verouderd, inconsistent en soms contraproductief. Het is duidelijk dat het nieuwe bestuur slechts aan belastingverhogingen denkt, zonder de noodzaak ervan in vraag te stellen.”

Wat tevens opvalt, is dat het nieuwe college niet investeert in veiligheid en de uitgaven van het OCMW blijven stijgen. De dotatie aan de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene bedraagt 115.392.139,13 €. Dit is hetzelfde bedrag als 2018 en wordt dus niet geïndexeerd. Dit betekent de facto een besparing op de veiligheidsdiensten in onze hoofdstad. “Investeren in veiligheid is nochtans broodnodig om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei, het grote aantal interventies en ook nieuwe uitdagingen”, aldus Mathias Vanden Borre. Daarentegen stijgt de dotatie aan het OCMW wel met 2.147.600 euro tot 73.818.300 euro of 3% in vergelijking met 2018. “Het nieuwe stadsbestuur kiest voor extra belastingen en minder veiligheid. De Brusselaar verdient beter”, besluit Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is