Belangenconflict Vivaqua eindigt met een compromis

Op 2 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Er werd een compromis gevonden in het kader van het belangenconflict dat het Vlaams Parlement inriep tegen het Brussels Hoofdstedelijk Parlement tegen de fusie tussen watermaatschappijen Vivaqua en Hydrobru. “N-VA is blij met dit akkoord, dat rekening houdt met de belangen van alle partijen”, aldus Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene, “Al is het jammer dat er een belangenconflict nodig was om tot een compromis te komen in een al jarenlang aanslepend geschil.”

Alhoewel deze fusie een stap was naar een efficiënt waterbeleid in Brussel, ging deze frontaal in tegen de belangen van elf Vlaamse gemeenten binnen de intercommunale Vivaqua. Door met Hydrobru te fusioneren, neemt het financieel gezonde Vivaqua immers de enorme schuldenlast van Hydrobru (ongeveer 600 miljoen Euro) én een zwaar verouderd drinkwaternet over. De Vlaamse gemeenten wilden dan ook uit Vivaqua treden, maar Vivaqua hield hen tegen. Het Vlaams Parlement diende uiteindelijk met unanimiteit een belangenconflict in tegen de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement die de fusie tussen de twee watermaatschappijen bekrachtigde.

Inmiddels werd een correct akkoord gesloten dat de Vlaamse gemeenten toelaat Vivaqua voor eind dit jaar te verlaten. Niets staat dus de bekrachtiging van de fusie tussen Hydrobru en Vivaqua door het Brussels parlement nog in de weg. “Het blijft jammer dat er een belangenconflict nodig was om tot een compromis te komen in een al jarenlang aanslepend geschil”, besluit Dhaene, “Brussel is geen eiland. Het is ook in het eigen belang van Brussel om respect te hebben voor de belangen van andere overheden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is