Bouw gevangenis Haren moet onverkort doorgaan

Op 25 maart 2019, over deze onderwerpen: Vorst

De bouw van de gevangenis van Haren loopt al jaren vertraging op. De start van de bouw was voorzien voor 2015, maar de eerste spade in de grond laat nog steeds op zich wachten. De verklaring van de burgemeester van Vorst, Stéphane Roberti (Ecolo), dat hij eigenlijk niet meer wil dat de gevangenis van Haren er nog komt, is compleet onverantwoord. “Ons land kent een gigantisch tekort aan cellen. De gevangenis van Haren is dan ook broodnodig,” aldus Elias Kartout, Brussels lijsttrekker voor de Kamer.

De overbevolking in de Belgische gevangenissen is een oud zeer. Gemiddeld zijn er meer dan 1000 plaatsen tekort. Gevangenen en personeelsleden moeten daardoor vaak in onleefbare omstandigheden leven en werken. De Belgische staat werd hiervoor dan ook al meermaals veroordeeld. Elias Kartout: “Wie de bouw van extra gevangenissen tegenhoudt, zorgt voor de instandhouding van deze onmenselijke behandeling.”

Bovendien zorgt de overbevolking in de gevangenissen ervoor dat straffen helemaal niet, of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. “Een gevoel van straffeloosheid overheerst. Als rechtsstaat is dat ontoelaatbaar. Als we niet meer in staat zijn om gevaarlijke individuen op te sluiten, dan zijn we niet meer of minder dan een failed state.”

Dat de strafuitvoering moet herdacht worden, staat vast. Elke gedetineerde dient individueel begeleid te worden om zijn terugkeer naar de maatschappij voor te bereiden. Maar dat neemt niet weg dat er extra gevangenissen moeten bijgebouwd worden om het structurele tekort op te vangen. Nederland bewijst dat het systematisch uitvoeren van gevangenisstraffen, hoe kort ook, loont om de recidive te doen dalen. “Voldoende cellen én professionele opvolging zijn twee noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol strafuitvoeringsbeleid. De gevangenis van Haren is daarin essentieel,” besluit Elias Kartout.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is