Brusselse publieke sector moet aan infuus van ethiek en transparantie

Op 16 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Het bestuursmodel van de Brusselse publieke en semi-publieke sector moet structureel worden aangepakt en moet leiden tot een transparante en integere beleidscultuur. “De N-VA dient volgende week een voorstel van ordonnantie Deugdelijk Bestuur in, geïnspireerd op het Vlaams decreet Deugdelijk Bestuur”, aldus Brusselse N-VA parlementsleden Johan Van den Driessche en Liesbet Dhaene, “We rekenen erop dat de andere politieke partijen ons in dit initiatief zullen steunen. Alleen zo kan deze stal worden uitgemest en kan stap na stap het vertrouwen van de burger teruggewonnen worden.”

“Samusocial, de Brusselse Keukens, de Brusselse ziekenhuizen. Het is duidelijk dat er in Brussel dringend nood is aan regels op vlak van integriteit en toezicht ten aanzien van publieke en semi-publieke entiteiten verbonden aan de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)”, aldus Dhaene, “Ons voorstel is geïnspireerd op het Vlaams decreet Deugdelijk Bestuur, met als kernpunten o.a. onafhankelijke bestuurders in raden van bestuur, een deontologische code, transparantie én beperking van verloning van personeelsleden en leden raad van bestuur. Ook het toezicht op het respect van de taalwetgeving binnen deze entiteiten moet versterken. We rekenen op de collega’s van de andere partijen om ons in dit initiatief te steunen.”

“Aangezien de misbruiken ook bij gewestelijke entiteiten gebeuren, zal de N-VA-fractie deze ordonnantie zowel binnen de GGC als  bij het Brussels Parlement indienen”, vult Van den Driessche aan, ”Het voorstel van Vervoort om het aantal mandatarissen te beperken is morrelen in de marge en bovendien ten koste van de bescherming van de Vlaamse minderheid. Er moet een grondige en structurele hervorming van het bestuursmodel van de publieke en semi-publieke sector plaatsvinden, zodat toestanden als belangenvermenging, achterkamerpolitiek, machtsafwending via gebruik van vzw’s kunnen worden uitgeroeid.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is