'Close is oude wijn in nieuwe zakken'

Op 9 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

“Zeer ontgoocheld, zowel voor de Brusselaar als voor de Brusselse Vlamingen, is mijn reactie op de nieuwe Brusselse burgemeester. Philippe Close staat evenzeer als zijn voorganger symbool voor achterkamerpolitiek en een gebrek aan transparantie. Bovendien verknoeit de PS de situatie en de Brusselse Vlamingen betalen de prijs, want verliezen een Vlaamse schepen”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter voor de N-VA in het Brussels parlement en Brussels gemeenteraadslid.  

Voor de stad en haar inwoners hadden wij gehoopt op een wit konijn maar het is een copy paste geworden van de vorige burgemeester. Philippe Close is niet meer dan een verderzetting van de oude politieke cultuur. Hij is een politicus die verstrengeld is met de macht en achterkamerpolitiek via zijn 16 mandaten in instellingen als NEO,  Bravvo, Brussels Major Events,  Brussels Expo enz. Bovendien is zijn gebrek aan transparantie in dossiers als het Koninklijk Circus, het Eurostadion, Paleis 12 en Winterpret alom gekend. De PS toont met deze keuze aan dat haar oproep tot nieuwe politieke cultuur niet ernstig is met een burgemeester die de denkbeelden van zijn voorganger gewoon verder zal zetten.

Wat de Brusselse Vlamingen mogen verwachten werd recent nog geïllustreerd door de naamsverandering, onder zijn impuls, van de Magdalenazaal naar La Madeleine. En ofschoon de Vaste Commissie voor Taaltoezicht beslist heeft dat die naamswijziging in strijd is met de taalwetgeving heeft Philippe Close verklaard in de gemeenteraad dat hij niet van plan is die beslissing uit te voeren.

Bovendien betalen de Brusselse Vlamingen door de herschikking in het schepencollege de prijs omdat het aantal schepenen wordt teruggebracht van 2 tot 1. Als symbool kan dit tellen. Wanneer men alleen als Vlaming in het schepencollege zit is het trouwens veel moeilijker om zijn standpunten erdoor te krijgen. Open VLD had gewoon deze vrijgekomen schepenzetel moeten opeisen.

Het is onbegrijpelijk dat de Open VLD zich in een scenario met een Mayeur bis en slechts één Vlaamse schepen kan vinden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is