Commissie Samusocial: De olifant heeft een muis gebaard

Op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vanmiddag stelde het bureau van de commissie Samusocial haar rapport met aanbevelingen voor aan de pers. “De olifant heeft een muis gebaard”, aldus Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene, “Hét grote probleem van Samusocial was dat politieke Brusselse mandatarissen en hun vrienden zichzelf verrijkten via (semi-) publieke vzw’s. Maar de aanbevelingen die voorgesteld worden, zijn helemaal geen antwoord op deze problematiek. Nochtans hielden ook oppositiepartijen Groen/Ecolo en MR de pen bij dit rapport.

De Brusselaars willen daadkracht zien en een echte wil om een eind te maken aan misbruiken via Brusselse vzw’s. Enkel met een grondige, structurele hervorming van de publieke en semi-publieke sector zullen we het vertrouwen van de burger terugwinnen,” aldus Dhaene, “Het is schrijnend dat het rapport louter bestaat uit een amalgaam van aanbevelingen die grotendeels achterhaald zijn en totaal geen structurele oplossing bieden voor de zelfverrijking door politieke mandatarissen en de vriendjespolitiek binnen Brusselse vzw’s.

Er wordt terecht aanbevolen dat de onterecht ontvangen presentiegelden terugbetaald moeten worden door Yvan Mayeur en Pascale Perraïta”, aldus Dhaene, “Nogal ironisch, aangezien een N-VA resolutie die hiertoe opriep eerder door de meerderheid tegengehouden werd.” 

Dit rapport bewijst dat er geen wil is om de oude politieke cultuur te doorbreken. Niet bij de meerderheidspartijen PS, CDH en Défi, maar blijkbaar ook niet bij Groen/Ecolo en MR die mee de pen hielden. “Voor N-VA moeten de principes van “Deugdelijk bestuur” ingevoerd worden bij elke entiteit die met belastinggeld een maatschappelijke taak in Brussel vervult”, aldus Dhaene, “Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onafhankelijke bestuurders, een plafond op vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur (politici of niet) en een deontologische code.” Liesbet Dhaene heeft daartoe een voorstel van ordonnantie ingediend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is