Cultuurbeleidsplan wordt goedgekeurd zonder advies Cultuurraad !

Op 28 november 2013, over deze onderwerpen: Schaarbeek

Afgelopen dinsdag kwam de Nederlandstalige Schaarbeekse Cultuurraad samen om zich nogmaals te buigen over het ontwerp Cultuurbeleidsplan van de Vlaamse schepen Adelheid Byttebier (Groen). De bedoeling van de Cultuurraad was om een finaal advies te geven aan de schepen alvorens het plan te laten goedkeuren door de Schaarbeekse gemeenteraad.

De Cultuurraad was echter niet weinig verbaasd te moeten vernemen dat schepen Adelheid Byttebier het ontwerp Cultuurbeleidsplan reeds had laten goedkeuren door de gemeenteraad, en dus niet had gewacht op het advies van de Cultuurraad.

N-VA Schaarbeek is er niet over te spreken dat de bevoegde schepen het niet nodig vindt om het advies van de Cultuurraad (een puik gezelschap van mensen uit de brede culturele sector) af te  wachten.

De partij Groen heeft de mond vol over basisdemocratie, inspraak, overleg en dialoog maar in Schaarbeek heeft Groen blijkbaar moeilijkheden om deze nobele principes om te zetten in de praktijk.

N-VA Schaarbeek vraagt schepen Byttebier om de beslissing van de Schaarbeekse gemeenteraad op te schorten en vooralsnog advies te vragen aan de lokale Cultuurraad in verband met het lokale Cultuurbeleidsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is