Dat federale regering de Brusselse politiezones voor de EU-toppen onderfinanciert is fake news

Op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Slechts 3,3 miljoen € van de 55 miljoen € van het EU-toppenfonds wijst het Brussels gewest toe aan de EU-toppen zelf.  Bovendien gebeurt de verdeling over de 6 politiezones los van het werkelijk aantal gepresteerde uren voor die toppen. Wel kreeg het drugscentrum Transit liefst 5 miljoen € uit dat fonds”, constateert Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, “Dat de federale regering de Brusselse politiezones op het vlak van EU-toppen onderfinanciert is dus fake news”

Het Brussels hoofdstedelijk gewest krijgt jaarlijks een federale dotatie voor de financiering van uitgaven voor veiligheid bij Europese toppen te Brussel en veiligheid in het kader van haar nationale en internationale hoofdstedelijke functie.  Dit is het zogenaamde Europese Toppen Fonds. Naar aanleiding van de 6de staatshervorming werd dit bedrag opgetrokken van 25 miljoen € naar 55 miljoen €. Dit werd toen verantwoord door de toename van het aantal Europese toppen en het aantal delegaties na de uitbreiding van de EU.

Oorspronkelijk ging het om een federale subsidie waardoor de federale regering de bestemming kon controleren en bij inbreuken zelfs de subsidie (gedeeltelijk) terugvorderen. Sinds de 6de staatshervorming is de transfert een dotatie geworden waardoor de Brusselse regering maximale vrijheid heeft om deze middelen binnen de doelstelling van deze dotatie te bestemmen.

De verdeling van deze dotatie is eigenlijk een black box.  Sinds 2015 probeert Johan Van den Driessche zicht te krijgen op de verdeling over de politiezones en de criteria die daarvoor worden gebruikt wat resulteerde in een lange reeks schriftelijke vragen en interpellaties t.a.v. minister-president Rudi Vervoort (PS).

Omtrent de bestemming voor 2016 van dit Fonds werd door de Brusselse minister-president een rapport gemaakt dat Johan Van den Driessche kon inkijken. De vaststellingen zijn ontstellend. Slechts 3,3 miljoen € van de 55 miljoen € wordt besteed aan de Europese toppen. Wanneer vooral de burgemeesters van de zones Brussel Hoofdstad /Elsene (zeg maar PS) (2,1 M €) en Evere/Schaarbeek/ Sint-Joost-ten-Node (zeg maar DéFI) (0,57 M €) voortdurend klagen dat zij door de federale regering slecht, want te weinig, bediend worden voor hun inspanning op het vlak van die EU-toppen, dan blijkt de oorzaak eigenlijk te liggen bij hun partijgenoten op regionaal vlak en blijkt de verhoogde dotatie niet echt gebruikt te worden waarvoor die bedoeld was.

Uit de verdeling blijkt dat liefst 5 miljoen € werd bestemd voor de vzw Transit, dat zich bezighoudt met de opvang en risicobeperking van verslaafde druggebruikers en het verdubbelen diengaande van haar opvangcapaciteit.  Dat drugsverslaving kan leiden tot verhoogde criminaliteit is wellicht zo, maar om daarom noodopvang, eerstelijnszorg, begeleiding naar andere diensten, huisvesting en werk, ondersteuning van een laboratorium voor onderzoek en innovatie e.d. met veiligheidsbudgetten voor de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel te betalen, is een brug te ver. Opvang en risicobeperking van verslaafde druggebruikers is trouwens gemeenschapsmaterie. En veel wordt duidelijk wanneer men vaststelt dat het toezicht op dit initiatief door de Franse gemeenschap wordt uitgeoefend. Eigenlijk gebruikt het Gewest hier op een oneigenlijke manier de federale dotatie inzake veiligheid om de Franse gemeenschap financieel bij te springen.

Bovendien blijkt er 3 miljoen € te worden toegekend aan de MIVB voor de uitwerking van o.a. het kansarmenbeleid, werden in dat kader 50 stations uitgerust met drinkfonteinen en openbare toiletten en werden 15.000 maaltijden verspreid.

Samen vormt dit 8 miljoen € of meer dan het dubbele van de hele toelage die de politiezones krijgen voor de EU-toppen en die, aldus de twee grootste politiezones, veel te laag zou liggen. Van prioriteiten gesproken …

Deze materie kaartte Johan Van den Driessche vandaag aan in de commissie Binnenlandse Zaken waar de Brusselse minister-president in een heel erg kort antwoord niet inging op de meeste vragen die werden gesteld. De minister-president gaf trouwens toe dat het enige criterium dat gebruikt wordt voor de verdeling van de 3,3 miljoen € voor de gepresteerde uren door de zones voor de EU-toppen niet gebaseerd is op die gepresteerde uren maar… op het theoretisch personeelskader van elke politiezone, dus ook die zones die sporadisch of niet voor die toppen uren presteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is