Geen smart city zonder slim bestuur

Op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Arrondissementeel Bestuur, Brussel-Stad, Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Het gebrek aan budget en daadkracht van deze regering, maar ook het bestaan van de 19 baronieën zorgen ervoor dat van de doelstelling om dit stadsgewest in de top vijf van Europese smart-cities te nestelen, niks in huis komt”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA Fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Deze namiddag werd in de commissie van het Brussels Hoofdstedelijk parlement staatssecretaris Debaets ondervraagd over een aantal aspecten die kaderen in de uitbouw van Brussel als ‘smart city’. Dit is een concept dat de levenskwaliteit en informatievoorziening van overheid en burgers omtrent thema’s als energie, mobiliteit, huisvesting, enz. via nieuwe digitale toepassingen moet verbeteren.

Het meest concrete nieuws dat van de staatssecretaris te vernemen viel was dat er een congres en een summit komen over dit onderwerp en dat er een coördinator werd aangesteld.

De Brusselse regering heeft zich bij haar aantreden tot doel gesteld om dit gewest tijdens deze legislatuur in de top vijf van smart cities te nestelen. We zijn ongeveer halfweg en de vooruitgang is lammentabel.  Antwerpen werd net gelanceerd als proeftuin van Vlaanderen op het vlak van smart city en investeert jaarlijks 8 miljoen euro in het ‘city of things’-project, waarbij allerlei ‘domme’ voorwerpen geconnecteerd worden door het plaatsen van sensoren.

Van de uitbouw van een dergelijk project kan dit gewest enkel maar dromen. In Brussel verkiest men de toekomst te belasten, zoals de belasting op zendmasten en pylonen. Tot vandaag krijgt men zelfs geen antwoord op de vraag of de zogenaamde “kleine antennes”, die ‘domme’ voorwerpen moeten verbinden, ook zullen worden belast.

FixMyStreet dat onder andere toelaat sluikstorten via de webapplicatie aan te geven staat na één jaar nog nergens. Voor de uitbouw van een gewestelijk platform voor camerabewaking doen vandaag slechts 3 van de 6 politiezones mee.

Het feit dat de stad Brussel haar eigen smart-city coördinator heeft en daarnaast ook nog een eigen informaticacentrum, helpt ook niet om gecoördineerd te werk te gaan in dit gewest.

Met nog maar eens een congres of een summit is op zich niets mis maar het lijkt steeds meer op bezigheidstherapie en moet het een gebrek aan daadkracht verhullen. Onvoldoende budget (Antwerpen investeert evenveel in één project als het totale budget voor het hele Brussels gewest) en het bestaan van de 19 baronieën laten het resultaat in 2019 al raden: een lege doos.  

Johan Van den Driessche zal de staatssecretaris over het beleid terzake van deze regering dan ook interpelleren later deze maand. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is