Gemeente Evere brengt werking private rusthuizen in gevaar

Op 10 september 2013, over deze onderwerpen: Evere

Eind augustus ontvingen de private rusthuizen in Evere een brief van hun gemeentebestuur :

“Belasting op het ter beschikking stellen en te huur stellen van gemeubelde kamers of appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit – Dienstjaren 2013 – 2017. Met deze brief willen wij U informeren dat het belastingreglement op het ter beschikking stellen en te huur stellen van gemeubelde kamers of appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, in het verleden niet van toepassing was op rusthuizen, verzorgingstehuizen en gelijkgestelde. Met het oog op het tot stand brengen van een rechtvaardige belastingheffing op het geheel van de Everse diensten, heeft de Gemeenteraad het reglement aangepast voor de dienstjaren 2013 tot 2017 en worden deze niet langer vrijgesteld. U vindt ingesloten een kopie van het reglement zoals gestemd door de gemeenteraad in zitting van 10.12.2012 en goedgekeurd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij brief van 26.02.2013”.

In dat reglement kan u onder andere lezen :

“Er wordt voor de dienstjaren 2013 tot 2017 een jaarlijkse belasting gevestigd op het ter beschikking stellen en te huur stellen van gemeubelde kamers of appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit. Deze belasting belast het feit van het ter beschikking stellen of te huur stellen, onafhankelijk van de al dan niet werkelijke bezetting door een huurder of klant”

De belasting kan gaan van “1.000 euro per jaar per appartement voor appartementen waarvan het totaal van de ter beschikking gestelde oppervlakte kleiner is als 50m2” tot “1.600 euro per jaar per appartement waarvan het totaal van de ter beschikking gestelde oppervlakte groter is als 100m2”. Gezien alle privé rusthuizen in Evere uiteraard groter zijn dan 100m2 kan deze belasting heel hoog oplopen.

Het is dus op het einde van de vorige legislatuur dat de socialistische gemeente Evere deze belasting heeft goedgekeurd (met “anti-belastingpartij” MR in de meerderheid), het is nu de nieuwe meerderheid (met “anti-belastingpartij” en grote verdediger van het privé initiatief Open VLD in de meerderheid) die deze nieuwe belasting voor het eerst gaat innen.

Wat verwijt N-VA Evere aan het gemeentebestuur van Evere ?

° dat dit een nieuwe belasting is en dat ze heel hoog is;

° dat privé rusthuizen worden gelijkgesteld met hotels, wat absurd is;

° dat de privé rusthuizen deze taksen moeten betalen maar de OCMW-rusthuizen blijkbaar niet (het gemeentebestuur van Evere heeft gekozen om niet te antwoorden op onze vragen ter opheldering);

N-VA Evere vraagt zich bovendien af hoe de gemeente Evere de verhuurders van 'gewone' gemeubelde kamers of appartementen gaat taxeren ? Er bestaat immers geen kadaster/lijst van verhuurders van gemeubelde kamers.

RVT's (rust- en verzorgingstehuizen) in het Brussels Gewest moeten ook nog eens grondbelasting betalen (waarvan 75 % naar de gemeentekas vloeit), terwijl de RVT's in het Vlaams Gewest hiervan zijn vrijgesteld.

N-VA Evere eist :

° dat deze oneerlijke belasting wordt afgeschaft;

° dat er in het Brussels Gewest één en hetzelfde belastingtarief komt voor openbare en private rust- en verzorgingstehuizen;

° dat er een halt wordt toegeroepen aan alle vormen van discriminatie tussen private, OCMW-en vzw RVT's.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is