Gemiddeld 30 Brusselse agenten arbeidsongeschikt door geweld

Op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Het fysiek geweld tegenover de Brusselse politie is het afgelopen jaar gestegen met 37 %. Dit leidde op jaarbasis tot een arbeidsongeschiktheid van 30 agenten. De Brusselse regering heeft geen plan en zwijgt”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk parlement.

Al is geweld tegenover politiemensen volstrekt onaanvaardbaar, we kunnen er niet naast kijken. Toch blijkt het geen thema in het Gewestelijke Preventie- en Veiligheidsplan (GPVP) Vandaar dat Johan Van den Driessche via een schriftelijke vraag aan MP Rudi Vervoort poogt dit fenomeen in kaart te brengen en waarop hij nu een antwoord mocht ontvangen. 

In 2016 werden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 88 feiten van fysiek geweld tegen politiebeambten geregistreerd. Dat is een stijging van 37% ten opzichte van 2015. Ook het aantal feiten van smaad tegen politiebeambten is in 2016 terug toegenomen met 5 %, na een daling van 26 % in 2015 tegenover 2014. “Deze cijfers kunnen in realiteit nog hoger liggen omdat in de praktijk niet alle feiten worden gesignaleerd”, merkt Johan Van den Driessche op.

Deze agressie leidde in 2016 bij de agenten van de zes Brusselse politiezones tot 6.612 dagen arbeidsongeschiktheid. Dat komt neer op 30 agenten die een jaar lang niet kunnen werken. De stijging t.o.v. 2015 bedraagt van 28% en zelfs 44 % ten opzichte van 2014. “Buiten het volstrekt onaanvaardbare van deze feiten en het persoonlijk leed van de betrokken agenten leidt fysiek geweld jegens de politie ook tot minder blauw op straat” stelt Johan Van den Driessche.

De specifieke vragen ‘Hoe de Brusselse regering het probleem wil aanpakken van verbale en/of fysieke agressie tegenover het politiepersoneel van de Brusselse politiezones, zowel voor het personeel als t.a.v. bevolking zelf, en welke maatregelen in de steigers staan’ kreeg echter gewoon geen antwoord.

Ik betreur dit ten zeerste, want men kan niet naast deze de cijfers kijken en er zijn wel degelijk, onder impuls van het gewest, maatregelen mogelijk. Zo kunnen GAS-boetes worden ingevoerd. Op die manier hangt men niet meer af van een reactie van het parket en worden daders wel degelijk gestraft. Bovendien worden de getroffen agenten niet gedemotiveerd door de straffeloosheid van geweld t.a.v. het politiecorps. Het politiecorps kan ook beter worden uitgerust, bijvoorbeeld met stroomstootwapens. En waarop wachten de minister-president en de 19 Brusselse burgemeesters om samen de duidelijke boodschap de wereld in de sturen dat elke vorm van geweld tegen politie en hulpdiensten absoluut niet getolereerd wordt en stevig zal worden aangepakt?” vraagt Johan Van den Driessche zich ten slotte af.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is