IRISCARE: Brusselse regering creëert nieuwe “usine à gaz”

Op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

In de Commissie Sociale Zaken werd deze morgen de nieuwe instelling van openbaar nut “IRISCARE” voorgesteld, die belast zal worden met het Brussels beleid inzake gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag. “Er is geen sprake van een efficiënte en transparante structuur om de continuïteit van uitbetaling te garanderen en een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de Brusselaars aan te bieden”, aldus N-VA Brussels Parlementslid Liesbet Dhaene, “Met IRISCARE laat de Brusselse regering de zorgbehoevende Brusselaars en de Brusselse gezinnen in de steek.”

Een “usine à gaz” met drie beheersraden, waarbinnen beslissingen worden genomen door een dertigtal vertegenwoordigers van allerhande belangengroepen (zoals de verzekeringsinstellingen, zorgberoepen e.a.), vaak met tegenstrijdige belangen. "Ook in Vlaanderen worden deze vertegenwoordigers - terecht - betrokken bij de uitvoering van het beleid, maar daar hebben ze een louter adviserende rol”, aldus Dhaene, "Een vlotte besluitvorming is duidelijk niet prioritair voor de Brusselse regering: het bestaande "paritair beheermodel" moet behouden worden, zelfs al is dit ten koste van een efficiënte dienstverlening."

Zorgwekkend is ook dat IRISCARE als regulator de regels en administratiekosten voor de private kinderbijslagfondsen vastlegt, maar als publiek kinderbijslagfonds tegelijk hun concurrent is. Dit zorgt voor ongelijke concurrentie en belangenconflicten tussen IRISCARE en de private kinderbijslagfondsen. Dat bleek in het verleden al bij het federale FAMIFED, die dezelfde cumul van functies kent. Vlaanderen koos er daarom voor om de functies van elkaar te scheiden in aparte entiteiten. "De Brusselse regering denkt dit conflict op te lossen door in een wet te zeggen dat IRISCARE “elk belangenconflict tussen zijn functie van operator en zijn opdrachten als regulator voorkomt” en door te bepalen dat er in het huishoudelijk reglement zeker moet staan dat de private kinderbijslagfondsen niet gediscrimineerd mogen worden, maar dit slaat nergens op", aldus Dhaene, "Het is zoals een snoepje geven aan een kind en zeggen dat je het niet mag opeten."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is