Merendeel aanwervingen in Brussel geschorst wegens overtreding taalwet

Hoorzitting vice-gouverneur Brussel: de taalwetten worden in Brussel nog altijd geschonden, de Brusselse regering kijkt weg

Op initiatief van de N-VA werd vandaag de vice-gouverneur van Brussel uitgenodigd om zijn jaarverslag toe te lichten in het Vlaams Parlement. De resultaten spreken boekdelen: nog nooit waren er zoveel benoemingen bij Brusselse lokale besturen en OCMW’s in strijd met de taalwet. Amper 16% van alle benoemingen is in orde. In bijna elke gemeente noteerde de vice-gouverneur rode cijfers en zo is 1 lokaal bestuur er zelfs in geslaagd om geen enkele aanwerving of benoeming te doen in overeenstemming met de taalwet.

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) reageert dan ook gechoqueerd: “Al 30 jaar worden de taalwetten in Brussel stelstelmatig genegeerd en is een volledige Nederlandstalige dienstverlening in een Brusselse gemeenten vandaag bijna ondenkbaar. De Nederlandstaligen zijn tweederangsburgers geworden in hun eigen hoofdstad.”

De cijfers in het jaarverslag tonen ook aan dat het steeds verder bergafwaarts gaat met het respect voor de wetgeving, maar er wordt op geen enkele manier ingegrepen. “De vice-gouverneur kan de benoemingsbeslissingen wel schorsen, maar finaal zouden de toezichthoudende overheden deze beslissingen moeten vernietigen. Dat gebeurt al jaren niet, met stille goedkeuring van Vooruit, Groen en Open VLD. De Vlaamse politici in de Brusselse regering kijken liever weg als het over het belang van Nederlandstalige dienstverlening gaat”, zegt Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

Vanden Borre onderschrijft ook de duidelijke stelling van de vice-gouverneur dat zonder sancties de lokale besturen in Brussel op geen enkele manier zullen komen tot een verbetering van de dramatische cijfers. Het gaat daarbij duidelijk niet over een gebrek aan geschikt personeel, maar een totaal gebrek aan politieke wil en moed. “De Vlaamse instellingen in Brussel tonen elke dag aan dat het perfect mogelijk is om tweetalig personeel aan te werven en we leveren als Vlaanderen ook tweetalige leerlingen af. Het UZ Brussel is een toonbeeld hoe men dit ook in de zorg kan uitrollen”, klinkt het.

“We doen vanuit Vlaanderen ons best, maar stellen elke keer vast dat andere overheden in gebreke blijven en de wettelijke tweetaligheid van onze hoofdstad onder de mat proberen te schuiven. Enkel sancties en effectieve vernietigingen zullen paal en perk kunnen stellen aan deze praktijken”, gaat Vanden Borre verder. 

Tot slot wil Vanlouwe de oproep van de vice-gouverneur ondersteunen om het gebruik van certificerende taaltesten ingang te doen vinden als aanbod voor alle Brusselaars, zeker in het Franstalig onderwijs. “Enkel door inspanningen te doen en actief taaltesten aan te bieden, kunnen we er ook voor zorgen dat Brusselaars het belang van het Nederlands inzien en inspanningen kunnen doen om een de taalkennis te verbeteren, die zo belangrijk is op de arbeidsmarkt in Brussel en de rest van het land”, besluit Vanlouwe.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is