Molenbeekse huisvestingspremie geeft niet thuis

Op 26 september 2016, over deze onderwerpen: Sint-Jans-Molenbeek

De gemeente Molenbeek geeft haar inwoners de mogelijkheid om in te tekenen op een huisvestingspremie. In realiteit wordt de inwoner van het kastje naar de muur gestuurd en lukt het niet om de premie te bekomen.

Dit jaar verhoogde de financieel noodlijdende gemeente Molenbeek zijn aandeel in de roerende voorheffing op het kadastraal inkomen. Inwoners krijgen wel de mogelijkheid om een huisvestingspremie tot €300 te bekomen indien:

1. Het je enige woning is, of
2. Je woning erkent is als intergenerationeel woonproject (bv. Kangeroewoning), of
3. Het beheer van je woning is toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor

Voldoet men aan een van deze voorwaarden, dan gaat men er doorgaans netto op vooruit, wat op zich goed is. Deze premie dient men echter zelf aan te vragen, ze wordt niet automatisch toegekend. Als partij die voor vereenvoudigde maatregelen is, een punt van kritiek dus.

Wat betreft de eerste en tweede voorwaarde om de premie te bekomen, dient men een attest van enige woonst toe te voegen. Dit attest dient men te halen bij het gewestelijk registratiekantoor (gelegen op de Regentschapstraat 54 te Brussel-stad).

Daar zeggen ze echter dat men zich tot de gemeente dient te wenden omdat het gaat om een gemeentelijke premie. Bij de gemeente verwijzen ze de mensen dan weer door naar het gewestelijk registratiekantoor. Zowel de gemeente als het gewest geven dus niet thuis wat betreft deze nieuwe huisvestingspremie.

De gemeente heeft deze regeling eind vorig jaar aangekondigd. Dat dit dus niet in orde is gesteld met het gewest wanneer de mensen hun factuur in de bus valt, is geen teken van goed bestuur. Temeer nog omdat de aanvraag voor de premie zeer beperkt is in de tijd. Aangezien zowel gemeente als gewest niets te verliezen hebben, vreest N-VA dat men niet te gehaast is om voor een oplossing te zorgen. Elke niet ingediende aanvraag is mooi meegenomen voor de gemeente. Hierdoor heeft het veel weg van een belastingverhoging op kap van elke inwoner.

N-VA Molenbeek roept de gemeente Molenbeek op om met het gewest tot een oplossing te komen en deze dan duidelijk naar de inwoners toe te communiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is