N-VA Brussel pleit voor een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’

Op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’ moet komaf maken met de buurtcriminaliteit die bepaalde wijken onleefbaar maakt”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement,“Het huidig beleid van continu brandjes blussen is niet de juiste weg”

In april was er de opstoot van aandacht, verklaringen en actiepannen die rap-rap in elkaar werden gebokst omtrent de onveiligheid in het Peterbospark. Afgelopen week was er een gelijkaardige opstoot rond de onveiligheid in de Hallepoortbuurt. Het resultaat is meestal een weinig duurzame, ad hoc aanpak omtrent probleemwijken die het ‘geluk’ hebben media-aandacht te krijgen, dikwijls door toevalligheden.

Daarom stelt de N-VA een proactieve benadering voor. De minister-president zou daarbij in zijn rol als coördinator van het preventie- en veiligheidsbeleid een inventaris moeten laten opstellen van de meest ‘bedreigde buurten’ die onleefbaar (dreigen) te worden door criminaliteit (overlast, bedreigingen, drugsproblematiek, geweld, bendevorming, enz.). Dat moet resulteren in een dynamische lijst op basis van punten met buurten die het meest te lijden hebben onder de fysieke criminaliteit. Daarbij zal elke misdaad een bepaald aantal punten toegewezen krijgen op basis van de ernst ervan. Zulke lijst van zwarte crimipunten moet leiden tot meer prioritering en een pro-actiever en duurzamer beleid met gestructureerde en multidisciplinaire acties die gaan van quick wins, over preventieve en repressieve acties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is