N-VA pleit voor een Brusselpact inzake gemeenschapsbeleid in Brussel

Op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering.

Vandaag vond in het Vlaams Parlement een gemeenschappelijke commissievergadering plaats tussen leden van het Vlaamse parlement en van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel. Daarin werden onder andere de inspanningen besproken die binnen het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel werden geleverd, waaronder de investeringen in de capaciteit van de Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang.

De N-VA wil vooreerst benadrukken dat ze tevreden is dat de Vlaamse Gemeenschap meer dan ooit in Brussel investeert in onderwijs, inburgering, … Vlaanderen laat Brussel niet los, zoveel is duidelijk.

Ook de Franse gemeenschap en de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (GGC) zijn bevoegd inzake gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Het is belangrijk, ook al gezien de demografische evolutie, dat met die overheden op dat vlak afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke capaciteit van die gemeenschapsvoorzieningen.

De vier N-VA-volksvertegenwoordigers uit Brussel, zetelend in het Brussels en het Vlaams parlement doen daarom een oproep tot de Vlaamse en Franse gemeenschap om samen de noden in Brussel op het vlak van gemeenschapsvoorzieningen in kaart te brengen. Dat onderzoek moet leiden tot een Brusselpact met afspraken over investeringen in capaciteit omtrent domeinen als onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering.

Liesbet Dhaene – Cieltje Van Achter – Johan Van den Driessche – Karl Vanlouwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is