N-VA stelt Brusselse topkandidaten voor

Op 9 februari 2019

“Brussel kan beter. De Brusselaar verdient beter” klinkt het bij de lijsttrekkers van N-VA Brussel. Cieltje Van Achter (Brussels parlement), Karl Vanlouwe (Vlaams parlement) en nieuweling Elias Kartout (Kamer) trekken met een diverse mix van topkandidaten naar de verkiezingen van 26 mei.

Voor de verkiezingen van 26 mei bouwt de Brusselse N-VA voort op de solide basis die gelegd werd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het jonge talent dat N-VA sinds oktober 2018 in verscheidene Brusselse gemeenten vertegenwoordigt, krijgt een prominente rol bij de komende verkiezingen. Met deze sterke lijsten is de N-VA klaar om in Brussel de kracht van verandering te zijn. “Wij willen een efficiënt, veilig en leefbaar Brussel. Het wordt tijd om het immense potentieel van Brussel ten volle te benutten.”

Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid en ondervoorzitter van de N-VA trekt de lijst voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement. Gemeenteraadslid in Brussel-stad, Mathias Vanden Borre staat op de tweede plaats. Anderlechts gemeenteraadslid Gilles Verstraeten vervolledigt de top 3. Op de vierde plaats vinden we huidig arrondissementeel voorzitter en gemeenteraadslid uit Jette Sara Rampelberg. Huidig fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Johan Van den Driessche, duwt de lijst.

Vlaams parlementslid en fractieleider in de senaat, Karl Vanlouwe zal de Vlaamse lijst voor Brussel trekken. Annabel Tavernier, die actief is op het Europese toneel, staat op de tweede plaats. Magda Debrouwer duwt de Vlaamse lijst en opiniemaker David Neyskens is eerste opvolger.

Elias Kartout uit Anderlecht is de Brusselse lijsttrekker voor het Federale Parlement. Elias studeerde rechten en behaalde zijn diploma met een thesis over Confederalisme. Hij is fractiemedewerker Grondwettelijk recht in het Federaal Parlement. Ons institutioneel kluwen is voor hem geen geheim, maar ook op de domeinen veiligheid en justitie staat hij ondertussen bekend als een onmisbare specialist. Zo stond hij onze N-VA Kamerleden gedurende 18 maanden bij in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016. Elias wil zich in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan ook voluit inzetten voor een veiliger en welvarend Brussel. Op de tweede plaats vinden we Els Butenaers uit Brussel stad.

Ook op de Europese lijst zullen twee sterke Brusselaars afgevaardigd zijn. Assita Kanko is een absolute topper op de tweede plaats van de Europese lijst. Elisabeth Alteköster uit Brussel stad staat op plaats 6 op de Europese lijst.

Met deze stuk voor stuk geëngageerde kandidaten met een sterke visie staat de N-VA helemaal klaar om de Brusselse kiezers te overtuigen dat Brussel nood heeft aan politieke vernieuwing. Brussel moet eindelijk af van een cultuur van achterkamerpolitiek en gebrek aan transparantie. Brussel heeft nood aan een nieuwe structuur, een eenvoudigere structuur, ten dienste van de Brusselaars, niet van de talloze politici. Efficiënter beleid voor een betere veiligheid, een vlottere mobiliteit, sterk onderwijs en een leefbaar Brussel.

 

Brusselse topkandidaten voor het Brussels Parlement

Lijsttrekker voor het Brussels Parlement wordt Cieltje Van Achter (40 jaar, Schaarbeek). Cieltje studeerde rechten aan de KU Leuven en de Université René Descartes te Parijs. Ze specialiseerde zich in Internationale Betrekkingen aan het SAIS van de Johns Hopkins University in Bologna en in Washington D.C. Cieltje woont samen met haar man en hun drie kinderen in Schaarbeek en is steeds heel geëngageerd geweest. Ze zet zich oa in voor een vlottere en veilige mobiliteit en een transparant bestuur en maakte naam in de tunnelgate commissie. Naast parlementslid is ze sinds eind 2017 ook verkozen tot ondervoorzitter van de N-VA.

Op de tweede plaats vinden we Mathias Vanden Borre (plaats 2, 31 jaar, Brussel-stad (Laken)). Mathias is geboren in Schotland (Dundee) en woont in Laken. Hij heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de KU Leuven en daarna Rechten aan de UGent, waar hij met grote onderscheiding afstudeerde. Nadien ging hij aan de slag als jurist bij de Vlaamse overheid. Momenteel is Mathias raadgever Algemeen Regeringsbeleid op het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois waar hij zich onder meer bezighoudt met maatregelen inzake transparantie, goed bestuur en een moderne overheid. Hij heeft op 3 december de eed afgelegd als gemeenteraadslid van de stad Brussel en hoopt met de steun van de kiezer ook in het Brussels parlement uw belangen te verdedigen.

Gilles Verstraeten (plaats 3, 29 jaar, Anderlecht) studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Brussel. Gilles werd tijdens zijn tienerjaren verliefd op Brussel in al zijn facetten, en besloot zich dan ook in de stad te vestigen. Hij vatte zijn professioneel leven aan als medewerker in het Europees Parlement, maar besloot na tweeëneenhalf jaar dat hij zich voor zijn aangenomen thuisstad wou engageren. Daarom sloot hij zich aan bij de N-VA en al snel vervoegde hij de N-VA-fractie in het Brussels Parlement, waar hij nog steeds werkt.  Daar zet hij zich onder andere in op dossiers rond leefmilieu, sociale zaken, onderwijs en tweetaligheid. Hij besloot uiteindelijk ook op de voorgrond te treden door zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In oktober 2018 werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Anderlecht. Daarnaast is Gilles ook geëngageerd bij de Brusselse jongerenafdeling van de N-VA als ondervoorzitter.

Op de 4de plaats vinden we Sara Rampelberg (plaats 4, 42 jaar, Jette). Sara is een actieve N-VA-militante sinds 2006. Professioneel is ze medisch secretaresse in Schaarbeek. Ze is moeder van drie kinderen en zet zich met veel plezier in als arrondissementeel voorzitter van N-VA Brussel en als gemeenteraadslid in haar thuishaven Jette. Deze stembusgang hoopt ze het verschil te kunnen maken vanop de vierde plaats van de Brusselse gewestlijst.

Peter Vandermeersch (plaats 5, 28 jaar, Molenbeek) is adviseur economie en begroting op de studiedienst van de N-VA. Tijdens zijn studies handelsingenieur aan Solvay VUB kwam zijn engagement tot uiting als studentenvertegenwoordiger. Na zijn studies bracht dit hem naar de politiek. Hij gelooft vanuit zijn economische achtergrond zeer sterk in het potentieel van Brussel, en wil dat vanuit het Brussels parlement meehelpen ontketenen.

Thomas Villa (plaats 6, 31 jaar, Sint-Agatha-Berchem) zal vanop de zesde plaats de N-VA in Brussel versterken. Thomas is burgerlijk ingenieur van opleiding en werkt als adviseur Brussel voor de N-VA fractie in het Vlaams Parlement. Daar werkt hij elke dag om de band tussen Vlaanderen en Brussel te versterken. In oktober was hij voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij meteen verkozen. In de gemeenteraad focust Thomas voornamelijk op sociale thema’s die gezinnen op een heel directe manier aanbelangen, zoals onderwijs, verenigingsleven en sociale huisvesting. Die belangen wil Thomas ook op gewestelijk niveau verdedigen. Het Nederlandstalig onderwijs wordt dan ook een speerpunt in zijn campagne.

Margareta De Belder (plaats 7, 53 jaar, Ukkel) werkt al 27 jaar bij de Europese Zaken van een Italiaans Telecombedrijf en voelt zich dus als een vis in het water rond de Europese Instellingen. Ze spreekt vlot 5 talen.  Margareta is geboren in Rome en is de dochter van wijlen Hans De Belder, topdiplomaat en oud-Politicus van de Volksunie. Als kleindochter van dichter J.L De Belder en van Line Lambert, motor achter de Vlaamse vrouwenbeweging, vertegenwoordigt ze de band tussen Vlaanderen en Europa.  Margareta is sinds 2014 actief bij de N-VA als secretaris van het Arrondissement Brussel Hoofdstedelijk Gewest en voorzitter van de afdeling Ukkel-St Gillis-Vorst.  Ze woont in Ukkel samen met haar man Mehmet Kura.

Johan Van den Driessche duwt de gewestlijst en is ondernemer. Als uittredend fractievoorzitter en gewezen gemeenteraadslid van stad-Brussel werd hij vooral bekend voor zijn vraag naar meer transparantie en behoorlijk bestuur. Dat het megalomane Eurostadion roemloos ten onder is gegaan wordt door de pers voor een deel aan zijn inzet toegeschreven.

 

Brusselse topkandidaten voor het Vlaams parlement

Lijsttrekker Karl Vanlouwe (48 jaar, Ganshoren) is Vlaams parlementslid en N-VA-fractieleider in de Senaat. Hij groeide op in West-Vlaanderen en studeerde rechten in Antwerpen en Brussel. Karl maakte de overstap van de advocatuur naar de politiek in 2004 toen hij aan de slag ging als kabinetsmedewerker voor toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois. In 2010 ging hij de actieve politiek in en werd in de Senaat voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie. Sinds 2014 zetelt Karl in het Vlaams Parlement waar hij zich onder andere bezighoudt met het Vlaams gemeenschapsbeleid in onze hoofdstad. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Ganshoren. Begin dit jaar werd Karl ook naar voren geschoven als de nieuwe N-VA-fractieleider in de Senaat.

Op de tweede plaats vinden we Annabel Tavernier (plaats 2, 29 jaar,  Schaarbeek) is geboren en opgegroeid in Oostende. Nu woont ze sinds een aantal jaar in Schaarbeek. Annabel startte haar hogere studies met de richting Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Na het behalen van haar masteropleiding in 2011 besloot ze om haar kennis verder uit te diepen door het volgen van twee extra masters, respectievelijk aan het Instituut voor Europese Studies (Vrije Universiteit Brussel) en de Diplomatische Academie in Wenen. Tijdens haar studies liep Annabel stages op de Belgische Ambassade in Zuid-Afrika en op de Europese Delegatie in Namibië; en was ze uitwisselingsstudent aan de Universiteit van Lund en de Stanford-universiteit. Sinds 2015 is Annabel actief als parlementair medewerker binnen de ECR-fractie in het Europees Parlement. Ze volgt er de dossiers buitenlandse zaken op.  Annabel is de ondervoorzitter van het N-VA-bestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In oktober 2018 stond Annabel op de derde plaats op de N-VA-lijst in Schaarbeek.

Magda Debrouwer (plaats 6, 65 jaar, Brussel) zal de Vlaamse lijst duwen. Magda was jarenlang actief in de farmaceutische sector. Zij is geboren in de Vlaamse rand en woont al 35 jaar in Brussel. Zij is voorzitter van de N-VA-afdeling Brussel-stad en ook actief binnen verschillende partijniveaus. Magda vindt de band tussen Vlaanderen en Brussel zeer belangrijk. Zij vindt dat Vlaanderen moet blijven investeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in cultuur. Vlaanderen werkt zo mee aan de ontwikkeling en toekomst van de vele jongeren in onze hoofdstad.

David Neyskens (1ste opvolger, 35 jaar, Elsene) wordt eerste opvolger. David studeerde Bestuurskunde en Publiek Management in Gent. Op 17-jarige leeftijd werd hij nationaal voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en enkele jaren later werd hij politiek actief. Professioneel is hij actief op de luchthaven. Hij is tevens actief als bestuurslid van de Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera en als medewerker voor de opiniesite Doorbraak waarbij hij zich voornamelijk focust op Amerikaanse politiek. Opiniestukken van zijn hand worden ook regelmatig gepubliceerd op VRTNWS. Hij vervoegde de N-VA in 2018 en was lijsttrekker in Elsene.

 

 Brusselse topkandidaten voor de Kamer

Elias Kartout uit Anderlecht is de Brusselse lijsttrekker voor het Federale Parlement. Elias studeerde rechten en behaalde zijn diploma met een thesis over confederalisme. Hij is fractiemedewerker Grondwettelijk recht in het Federaal Parlement. Ons institutioneel kluwen is voor hem geen geheim, maar ook op de domeinen veiligheid en justitie staat hij ondertussen bekend als een onmisbare specialist. Zo stond hij onze N-VA Kamerleden gedurende 18 maanden bij in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016. Elias wil zich in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan ook voluit inzetten voor een veiliger en welvarend Brussel. 

Els Butenaers (plaats 2, 34 jaar, Brussel) studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en Rechten. In het dagelijks leven is ze jurist bij het partijsecretariaat van de N-VA waar ze lokale mandatarissen advies geeft. In 2018 stond ze op de tweede plaats bij de gemeenteraadsverkiezingen van Brussel-stad. Vier jaar geleden beleefde ze de verkiezingen achter de schermen, nu is het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Brusselse topkandidaten voor het Europees Parlement

Op de tweede plaats van de Europese lijst prijkt Assita Kanko (38 jaar, Elsene). Assita is mama, schrijfster, columniste en onderneemster. Assita Kanko groeide op in Burkina Faso en woont sinds 2004 in Brussel. Van 2012 tot 2018 was ze gemeenteraadslid in Elsene. Deze voorvechtster van vrouwenrechten heeft Polin opgericht, een politieke incubator over taal en partijgrenzen heen om vrouwen vooruit te helpen in de politiek waar ze nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. Polin heeft een nieuw bestuur en Assita Kanko blijft aan als erevoorzitter.  De perfect drietalige Kanko publiceert in het Nederlands, Engels en Frans en pleit al jaren voor een geslaagde integratie. Assita Kanko wil de komende 5 jaar vrouwenrechten, onze veiligheid, onze waarden en onze Vlaamse ondernemers op Europees niveau met vuur en vlam verdedigen.

Elisabeth Alteköster (plaats 6, 68 jaar, Brussel) is geboren in Keulen, Duitsland, en heeft haar opleiding in economische en politieke wetenschappen genoten aan de Universiteiten van Keulen en Berlijn. Elisabeth leeft sinds 20 jaren in Brussel en was tijdens deze periode professioneel actief in verschillende functies bij de Europese instellingen. De laatste 13 jaar was zij Directeur bij het Secretariaat van de Raad van de EU. Ze is bestuurslid van N-VA Brussel-Stad. In 2018 was Elisabeth kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel-stad. Elisabeth wil een bijdrage leveren aan een versterking van de Europese Unie die zich weer op haar kerntaken concentreert en hierdoor haar burgers beter beschermt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is