“N-VA stelt lijsttrekkers lokale verkiezingen in Brussel voor”

Op een druk bijgewoonde persconferentie in Muntpunt stelde N-VA haar lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel voor. N-VA zal in oktober 2018 in 11 Brusselse gemeenten opkomen (Anderlecht, Brussel-Stad, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Ukkel). De verschillende lijsttrekkers werden aan de pers voorgesteld door Theo Francken (Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging) en Sara Rampelberg (Arrondissementeel Voorzitter van N-VA Brussel).

Gilles Verstraeten wordt lijsttrekker voor N-VA in Anderlecht. Gilles is voorzitter van Jong N-VA Brussel en werkzaam als adviseur voor de N-VA-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij werd geboren in Kortrijk, maar koos er na zijn studies voor om zich in de hoofdstad te vestigen. Gilles woont in Kuregem, één van de vele wijken in Anderlecht met een uniek karakter en een enorm potentieel, maar die veel heeft geleden onder jarenlang wanbeheer en verwaarlozing. Veel Anderlechtenaren voelen zich in de steek gelaten door hun bestuur. Als lijsttrekker voor N-VA Anderlecht hoopt hij hier verandering in te brengen, en wil hij zich engageren voor een beleid van economische vernieuwing en vooruitgang, van openbare netheid en veiligheid, en voor een politiek die luistert naar haar inwoners en hen betrekt bij het uitbouwen van een veilig thuis in een welvarend Anderlecht.

Nadine Van Lysebetten neemt in Anderlecht de tweede plaats op de lijst voor haar rekening. Nadine is fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad en werkzaam als zaakvoerder van Qué?. Ze is geboren in Elsene maar groeide op in Anderlecht. Een groot deel van haar vrije tijd gaat naar de Anderlechtse politiek en het verenigingsleven. Daarnaast combineert ze haar job met een studie rechten aan de VUB. Van Lysebetten nam in 2012 als lijsttrekker voor de N-VA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de oppositie legt ze zich toe op de thema’s netheid, veiligheid, inburgering en de naleving van de taalwetgeving, stuk voor stuk grote pijnpunten in Anderlecht.

Johan Van den Driessche is lijsttrekker voor N-VA in Brussel-Stad. Johan is gemeenteraadslid in Brussel-Stad en daarnaast fractieleider van de N-VA-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij is geboren in Sint-Agatha-Berchem. Zijn studies en beroepscarrière situeerden zich zowel in Brussel als in het buitenland. In de Brusselse gemeenteraad concentreert hij zich op de thema's veiligheid, netheid, migratie, handel, horeca, tweetaligheid, zuinig en goed bestuur en een leefbaarheid van de stad. Vele van die dossiers, zoals het onnodige Eurostadion, de rampzalige verkeersvrije lanen, het vergruisde BXL logo en de fratsen rond het Koninklijk Circus haalden regelmatig de pers. Zijn vrije tijd en extra interesses gaan vooral naar jogging, voetbal, muziek, podiumkunsten en het lezen van een goed boek.

Philip Surmont is lijsttrekker voor N-VA in Evere. Philip is voorzitter van de lokale N-VA-afdeling ‘Schaarbeek-Evere-Sint-Joost’ en werkzaam als onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Als geboren en getogen Everenaar, heeft Philip als eerste de ongebreidelde bouwwoede en bijgaande bevolkingsexplosie in Evere in kaart gebracht. De enorme uitdagingen die hiermee gepaard gaan op het vlak van mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid, scholen en kinderopvang kunnen alleen maar door gedreven, vooruitziende en competente mensen aangepakt worden. Hij wil van Evere een welvarende, veilige en aangename stad maken.

Karl Vanlouwe is lijsttrekker voor N-VA in Ganshoren. Karl is Vlaams parlementslid en ondervoorzitter van de Senaat. Daarnaast is hij fractieleider van de Europese Alliantie in het EU Comité van de Regio’s. Behalve de verkeerschaos, is het mooie Ganshoren waar hij samen met zijn vrouw Annelies woont helaas ook het toneel geworden van politieke chaos. De gewone Ganshorenaar wordt niet beter van de stoelendans om postjes en van politieke overloperij. Karl vindt dat Ganshoren politici verdient die oprecht en transparant aan politiek doen. Niet om er zelf beter van te worden, maar vanuit een écht engagement voor onze mooie gemeente. Hij wil een frisse wind door de politiek in Ganshoren laten waaien. Een betere mobiliteit, leefbaarheid, netheid en veiligheid zijn prioriteiten voor hem in de gemeente. Want een andere aanpak is echt nodig, Ganshoren verdient beter.

Sara Rampelberg is lijsttrekker voor N-VA in Jette. Sara is arrondissementeel voorzitter van N-VA Brussel en gemeenteraadslid in Jette. Ze is werkzaam als medische secretaresse. Ze groeide op in het Leuvense, en verhuisde in 1991 naar Ganshoren, waar ze haar middelbare school beëindigde. Sinds 2005 woont ze met haar gezin in Jette. Als gemeenteraadslid waakt Sara vooral over de tweetaligheid en het goed bestuur van Jette. Ook het economisch beleid, de mobiliteit en de leefbaarheid van Jette liggen haar nauw aan het hart. Zodat Jette een welvarende gemeente kan worden, een warme en veilige thuis voor alle Jettenaren.

Aster Van De Velde is lijsttrekker voor N-VA in Koekelberg. Aster is voorzitter van de lokale N-VA-afdeling ‘Koekelberg-Ganshoren-Sint-Agatha-Berchem. Hij is gepensioneerd met een verleden in het bankwezen en immobiliën. Als grootvader wil hij meewerken aan de uitbouw van een financieel gezonde maatschappij die de volgende generatie(s) positieve perspectieven biedt. Voor de jongere generaties liggen de kaarten immers moeilijk. Hij vindt dat we het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht zijn om doortastende en structurele maatregelen te nemen. Wat Aster zo aantrekkelijk en verfrissend vindt aan het gedachtengoed van de N-VA is het urgente streven naar fundamentele verbeteringen. Die moeten leiden naar een beleid op maat, in functie van de huidige en toekomstige noden van onze gemeenschap, binnen een realistisch uitgebouwd Europa.

Liesbet Dhaene is lijsttrekker voor N-VA in Oudergem. Liesbet is parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ze groeide op in Watermaal-Bosvoorde en heeft haar middelbare studies afgelegd in het Lutgardiscollege in Oudergem. Daarna studeerde ze rechten aan de KUL, met een specialisatie economisch recht aan de ULB, volgde ze een voortgezette academische opleiding vennootschapsrecht aan de KUB en specialiseerde ze accountancy aan de KUL. Als Brussels volksvertegenwoordiger volgt ze vooral de thema’s onderwijs en welzijn, leefmilieu en dierenwelzijn, tweetaligheid en inburgering op. Met een warm hart voor haar gemeente gaat ze volop voor een welvarend Oudergem, een veilige thuis voor alle Oudergemnaren.

Cieltje Van Achter is lijsttrekker voor N-VA in Schaarbeek. Cieltje is parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en Nationaal ondervoorzitter van N-VA. Ze woont samen met haar man en drie kinderen in Schaarbeek en is steeds heel geëngageerd geweest. Cieltje houdt van Schaarbeek, maar stelt met lede ogen vast dat de gemeente enorme uitdagingen kent zonder adequate oplossingen: enorme problemen met verkeersveiligheid en mobiliteit, onveilige buurten, problemen met netheid, problemen van werkloosheid, … Deze uitdagingen moeten aangepakt worden zodat Schaarbeek kan uitgroeien tot een leefbare en welvarende stad voor al haar inwoners. In het parlement focust ze zich op mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze wil ook dat werklozen actiever worden begeleid om werk te vinden en controleert vanuit de oppositie het regeringsbeleid. Een sterke oppositie maakt immers het verschil voor de nodige verandering. 

Thomas Villa is lijsttrekker voor N-VA in Sint-Agatha-Berchem. Thomas is Nationaal secretaris van Jong N-VA en werkzaam als parlementair medewerker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij studeerde Ingenieurswetenschappen aan de KUL en is gespecialiseerd in computerwetenschappen en artificiële intelligentie. Hij volgde ook de lerarenopleiding wiskunde. Geboren en getogen in Tienen, Vlaams-Brabant, volgde hij zijn hart en verhuisde nadat hij de liefde vond in Brussel. Hij heeft een bijzondere interesse voor onderwijs, welzijn en duurzaamheid. Met jeugdig enthousiasme wil hij een frisse wind laten waaien en zo van Sint-Agatha-Berchem opnieuw een bruisende gemeente maken.

Laurent Mutambayi is lijsttrekker voor N-VA in Sint-Jans-Molenbeek. Laurent is werkzaam op het kabinet van Staatssecretaris Francken als adviseur parlementaire relaties en adjunct-woordvoerder. Hij groeide op in Kinshasa, DR Congo. Zijn vader was een leidende figuur in de Congolese magistratuur. Mutambayi is getrouwd met Marie-Madeleine Tshibuabua, dochter van een politicus en ex-ambassadeur van Zaïre in België. Als vader en politicus in Molenbeek wil Laurent focussen op eerlijkheid, inwoners voorbereiden op de uitdagingen die ons morgen te wachten staan en zich inzetten voor een doortastend beleid op vlak van veiligheid, identiteit en integratie. Met een warm hart voor zijn gemeente gaat hij volop voor een welvarend Molenbeek, een veilige thuis voor alle Molenbekenaren.

Margareta De Belder is lijsttrekker voor N-VA in Ukkel. Margareta is secretaris van het arrondissementeel bestuur N-VA Brussel en werkzaam als adviseur Europese Zaken voor het Italiaanse telecombedrijf Open Fiber. Ze liep school op de Europese School in Ukkel en studeerde Politieke wetenschappen aan de VUB. Margareta werd in Rome geboren. Na Wenen, New York, Parijs en Milaan vestigde haar familie zich in Ukkel waar ze sinds de jaren ‘70 woont. Ukkel verfranst zoals andere Brusselse gemeenten. Margareta pleit voor het behoud van tweetaligheid en het voorbeeld moet daarin gegeven worden door het bestuur. Ze houdt van een internationale omgeving met respect voor normen en waarden. Ook moeten de volgende generaties Ukkelaars in hun gemeente kunnen blijven wonen. Ukkel moet welvarend en veilig blijven.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is