N-VA vraagt schorsing Maingain voor herhaalde schendingen taalwet

Op 15 november 2016, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Sint-Lambrechts-Woluwe

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan nog een jaar langer ongestraft verder gemeentelijke informatiebladen uitgeven die strijdig zijn met de taalwet”, concludeert Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene na minister-president Vervoort te ondervragen in de commissie Binnenlandse Zaken over deze kwestie. “Begin dit jaar kondigde minister-president Vervoort aan “te overwegen” om de rekeningen van de gemeente niet goed te keuren. Vandaag bleek echter dat de rekeningen wél goedgekeurd werden, weliswaar met de melding dat de regering ze volgend jaar niet meer zou goedkeuren als het informatieblad tegen die termijn nog niet aangepast zou zijn.”

Onlangs bleek ook dat de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain (Défi), via een omweg gemeentelijke fondsen gebruikte om een initiatief te ondersteunen waarbij Franstaligen in Zaventem opgeroepen worden om zich te manifesteren als Franstalige.

Dit zijn maar de twee recentste voorvallen in een jarenlange rij onophoudelijke provocaties. “De drang van Maingain  tot het beperken en beknotten van de taalrechten van de Nederlandstaligen, is ronduit zorgwekkend en heeft duidelijk een impact op het behoorlijk besturen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ten aanzien van zijn Nederlandstalige inwoners, ten aanzien van de gemeentelijke financiën én ten aanzien van de relaties met de andere overheden”, vervolgt Dhaene.

“Ik heb dan ook een motie ingediend waarbij de Brusselse regering opgeroepen wordt om hem gedurende drie maanden te schorsen als burgemeester.  Het is hoog tijd dat de Brusselse regering een krachtig signaal geeft dat het gedrag van Maingain niet getolereerd wordt. Door niet op te treden, geeft de Brusselse regering luid en duidelijk het signaal dat ze haar rol als tweetalige hoofdstad niet wil opnemen en weigert op te komen voor de rechten van de Nederlandstaligen op haar grondgebied. Dat de Vlaams-Brusselse regeringspartijen laten begaan, is veelzeggend over het gewicht van de Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen Open Vld, Sp.a en CD&V in deze regering”, besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is