N-VA vraagt transparanter Brussels bestuur

Op 20 juli 2017

De N-VA heeft samen met andere partijen een ontwerptekst ingediend voor betere transparantieregels in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter pleit al langer voor meer openheid: “Het is onaanvaardbaar dat de Brusselse regering nog steeds documenten uit de ministerraad verbergt. Het parlement én de burger moeten meer toegang krijgen tot wat de regering beslist.”

“Het is duidelijk dat wat in de achterkamers wordt bedisseld en wat niet geweten mag zijn, niet altijd fraai is”, aldus Van Achter. “We vragen dan ook dat het Brussels bestuur in alle openheid communiceert over de beslissingen. Het kan niet dat ministers documenten voor de burgers achterhouden.”

Begin juni diende Van Achter ook al een motie in waarin ze opriep tot een transparanter beleid. Die werd toen weggestemd door de Brusselse meerderheidspartijen. Nu wordt haar vraag gesteund door andere partijen. “Met de indiening van deze ontwerptekst zullen alle partijen kleur moeten bekennen. Ook zal ik vragen om hoorzittingen met experten, zodat Brussel een sluitend wetgevend kader krijgt,” besluit Van Achter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is