Nederlandstaligen blijven tweederangsburgers in politiezone 5344

Op 15 augustus 2013, over deze onderwerpen: Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-Ten-Node

In het door het Comité P gepubliceerde "Toezichtsonderzoek naar enkele functioneringsaspecten van de politiezone Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node" blijkt het uitermate droef gesteld te zijn met de beschikbaarheid van de Nederlandstalige slachtofferbejegening in deze politiezone.

Het Comité P stelt vast dat slechts 6 van de 14 politieambtenaren die zich in de verscheidene sites ontfermen over slachtofferbejegening, beschikken over een (verplicht)
SELOR-tweetaligheidsattest.

Op een rijtje blijkt:

- in de site Beriot (1 Fr. en 1 Nl.) enkel de Nederlandstalige het attest te bezitten.

- in de site Kolonel Bourg de 2 Franstalige politieambtenaren het attest te hebben bekomen.

- in de Victoria Reginasite de enige Franstalige ambtenaar geen SELOR-attest te hebben.

- in de site AVAP (3 Fr. en 1 Nl.) slechts 1 Franstalige en de Nederlandstalige een attest te hebben.

- in de site Sint-Maria (4 Fr. en 1 Nl.) slechts de Nederlandstalige een attest te hebben.

Alle Nederlandstaligen hebben het benodigde attest, en slechts 3 van de 11 Franstaligen. Als Franstalig slachtoffer word je dus steeds in je eigen taal geholpen. Als Nederlandstalige is het koffiedik kijken en kom je in één site zelfs niet aan de bak.

Deze bedroevende cijfers zijn exemplarisch voor de politiezones in het ganse Brusselse Gewest.

Uit gegevens opgevraagd in 2007 door N-VA-Kamerlid Patrick De Groote bleek dat amper 52% van het ganse operationele politiekader tweetalig is. De politiezone 5344 scoorde een gemiddelde met 49,92%. Patrick De Groote sprak van een manifeste onwil van bepaalde zones om te voorzien in een correcte tweetalige dienstverlening. Slechts de politiezone Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem scoorde met een ampele 75% relatief goed.

En het werd er sindsdien niet beter op. Cijfers uit 2012, opgevraagd door N-VA -senator Karl Vanlouwe bij minister van Binnenlandse Zaken Milquet, tonen dat het totale aantal Brusselse
politieagenten in het bezit van een tweetaligheidsattest reeds jaren onder de 70% zit. Van alle sinds 2006 nieuwe politieagenten zou slechts 15% beide landstalen machtig zijn.  Nochtans stelde de politiehervorming van 2001 dat politieambtenaren hun tweetaligheidsattest op zak moeten hebben.

N-VA onderneemt reeds lang pogingen om deze situatie te wijzigen. Hierbij kan gewerkt worden met een bonus-malussysteem, zoals voorgesteld door Karl Vanlouwe. Hierdoor worden agenten gestimuleerd om een tweetaligheidsattest te behalen maar worden zij eveneens gesanctioneerd indien zij niet de nodige inspanningen doen om hun tweetaligheid te bewijzen. De traditionele partijen houden alles echter liever bij het oude... Zouden Nederlandstaligen dan toch tweederangsburgers blijven in Brussel?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is