Nieuwe Raad van Bestuur bij Samusocial of anders een nieuwe Samusocial.

Op 6 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

‘De uitspraken van de top van Samusocial de afgelopen week zijn onaanvaardbaar en tonen aan dat dit PS-clubje aan de top van een vzw met een sociaal doel de achterkamerpolitiek niet schuwt. Deze raad van bestuur moet weg en vervangen worden door een pluralistische ploeg. Zo niet moeten de subsidiërende overheden andere initiatieven steunen’, aldus Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid in de stad Brussel voor de N-VA.

De afgelopen week heeft de top van vzw Samusocial uitspraken gedaan die niet aanvaardbaar zijn. Het weigeren van transparantie te geven inzake de bestuurdervergoedingen en dit door een vzw die een quasi overheidsfunctie vervult en die 98 % van haar middelen haalt uit subsidies, gaat totaal in tegen de tijdsgeest en de principes van transparant bestuur. Ook de redenering van die top dat deze bestuurdersvergoedingen worden betaald met giften en niet met subsidies is totaal absurd. Buiten het feit dat het niet uit te maken valt met welke middelen de bestuurdersvergoedingen worden betaald hebben privé-schenkers nog meer dan de overheid nood aan volledige transparantie omdat hun toegang tot informatie een stuk kleiner is dan deze van de overheid.

Er is ook de vaststelling dat de samenstelling van het bestuur van vzw Samusocial in de praktijk een PS-clubje is. De bovenvermelde wereldvreemde uitspraken en de eenzijdige samenstelling van de raad van bestuur tonen aan dat het tijd is voor verandering bij vzw Samusocial.

“De raad van bestuur moet dringend worden vervangen door een meer pluralistische raad van bestuur die minder wereldvreemd is en akkoord gaat om op een volledige transparante wijze om te gaan omtrent haar werking. Indien de vzw weigert hierop in te gaan moeten de verschillende subsidiërende overheden overgaan tot het herbekijken van hun relatie met deze vzw, de subsidiëring stopzetten en andere initiatieven steunen die wel bereid zijn de werking rond de daklozenopvang volgens hedendaagse management principes te organiseren”, aldus Johan Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is