Onduidelijkheid over Brusselse zorgverzekering.

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Er is nog veel onduidelijkheid over de Brusselse zorgverzekering, zo blijkt uit de Commissie Sociale zaken deze morgen.  Wat wél vaststaat is dat elke Brusselaar een verplichte bijdrage zal moeten betalen, die geïnd zal worden via de ziekenfondsen. Het Waalse systeem van terugbetaling van niet-dringende medische diensten wordt overgenomen. Er zal dus geen sprake zijn van een maandelijkse tegemoetkoming zoals in Vlaanderen het geval is. “Over de situatie van de Vlamingen in Brussel die al aangesloten zijn bij de Vlaamse Zorgverzekering is geen duidelijkheid”, aldus Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene, “Maar het is wel geruststellend dat er blijkbaar overleg gepleegd wordt met Vlaanderen.”

Vlaanderen biedt al jaren de Vlaamse zorgverzekering op vrijwillige basis aan in Brussel. Als je zwaar zorgbehoevend bent, krijg je dankzij de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding voor niet-medische zorgen. Ook Wallonië richtte recentelijk een “assurance autonomie” in. Deze zorgverzekering geeft geen recht op een maandelijkse tegemoetkoming, maar bestaat uit de terugbetaling van niet-medische diensten.

In navolging van Vlaanderen en Wallonië nam ook Brussel zich voor een “Brusselse zelfredzaamheidsverzekering” in te richten, waarbij hulp wordt gegeven aan zwaar zorgbehoevenden. Uit het debat deze ochtend bleek dat deze Brusselse zorgverzekering niet voor morgen is. Er blijven ook nog veel onduidelijkheden bestaan. “Grote vraag blijft nog altijd: Wat met de Brusselaars die al aangesloten zijn bij de Vlaamse Zorgverzekering of die zich willen aansluiten bij de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming? Zullen die dan twee bijdragen moeten betalen?”, aldus Dhaene, “Minister Fremault kon hier geen antwoord op geven, maar het stelt ons wel gerust dat er blijkbaar overleg gepleegd wordt met Vlaanderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is