Onverdoofd slachten: Brusselse regering hinkt steeds verder achterop

Op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De Brusselse meerderheid wil blijkbaar niet officieel gezegd hebben dat het onverdoofd slachten op geïmproviseerde, “tijdelijke” slachtvloeren tijdens het Offerfeest voortaan verboden is. Een resolutie van N-VA die hiertoe opriep, werd opnieuw uitgesteld. “Dergelijke slachtvloeren zijn in strijd met de Europese regels over dierenwelzijn. Zowel Minister-President Vervoort (PS) als Staatssecretaris voor dierenwelzijn Debaets (CD&V) bevestigden dat de Brusselse gemeenten die slachtvloeren inrichten deze regelgeving zullen moeten naleven”, aldus N-VA Brussels parlementslid Liesbet Dhaene, “Dat men een probleem heeft met deze resolutie doet de vraag rijzen of de regering wel achter dit verbod staat.”

Vervoort bevestigde deze morgen eveneens dat de Brusselse regering de gemeenten of geloofsgemeenschappen zou ondersteunen die slachtvloeren willen inrichten tijdens het Offerfeest in september 2017. Eerder bleek al dat de regering een subsidie van 125.000 Euro in de begroting heeft ingeschreven om de organisatie van tijdelijke slachtvloeren mogelijk te maken. “In Vlaanderen en Wallonië beslissen de regeringen om vanaf 2019 een totaalverbod op onverdoofd slachten in te voeren”, aldus Dhaene, “De Brusselse regering daarentegen faciliteert de organisatie van slachtvloeren waar dieren onverdoofd geslacht worden. Zelfs een debat over de loutere toepassing van Europese regelgeving tijdens deze onverdoofde slachtingen wordt op de lange baan geschoven. Dit is schrijnend.”

Toen er onlangs in Vlaanderen een doorbraak kwam over het totaalverbod, werd door de Brusselse staatssecretaris voor dierenwelzijn Debaets met grote trom een nota ingediend bij de regering. Vandaag werd niet alleen pijnlijk duidelijk dat er geen consensus is binnen de regering, maar ook dat het debat over het totaalverbod op onverdoofd slachten zelfs nog niet werd opgestart. “Brussel hinkt verder en verder achter op de andere gewesten”, besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is