Open brief aan Faouzia Hariche (PS)

Op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

Mevrouw de schepen van Nederlandstalig onderwijs in de stad Brussel,

De dienstdoende voorzitter van de gemeenteraad van gisteren, Alain Courtois (MR), heeft het gisteren wat laten ondersneeuwen maar laat er voor de buitenwereld geen twijfel over bestaan, vanaf vandaag bent u, cumulkampioen Faouzia Hariche (PS), waarnemend burgemeester van de stad Brussel.

Al eerder heb ik gevraagd dat u uw bevoegdheden inzake het Nederlandstalig onderwijs zou overdragen aan één van de Vlaamse schepenen. Opdat een onderwijsschepen zijn taak behoorlijk zou kunnen uitvoeren is het immers van groot belang dat die ook de taal kent van de instellingen waarvoor hij of zij bevoegd is en dit zonder een beroep te moeten doen op een tolk wanneer men wil praten met leerlingen, ouders, leerkrachten, inspectie e.d. U had trouwens lang geleden al beloofd om zo snel mogelijk Nederlands te leren. In 2005 om precies te zijn. Maar het is bij een belofte gebleven. Meer dan 20 jaar bent u verkozen - daarvan bent u 16 jaar schepen - maar dat volstaat blijkbaar niet om, gezien uw verantwoordelijke en publieke functie in de hoofdstad, de taal te leren van de meerderheid van de bevolking van dit land. Zelfs het gegeven dat u voor de Nederlandstalige scholen van deze stad bevoegd bent, zorgt niet voor de nodige motivatie. Geef toe, het omgekeerde, - een eentalige Vlaamse schepen die bevoegd zou zijn voor het Franstalige onderwijs – zou voor uw partij gewoon ondenkbaar zijn en toont toch ergens wat aan dat uw houding kolonialistische trekjes vertoont.

Bovendien, welke boodschap geeft u hiermee aan de leerlingen, wetende dat één van de belangrijkste redenen van de jeugdwerkloosheid in Brussel juist een gebrek aan tweetaligheid is.  Voor iemand met uw voorbeeldfunctie kan dat tellen. Zou u het aanvaarden van uw schooldirecteurs of leerkrachten mochten zij in hun voorbeeldfunctie in die mate tekort schieten?  Of is dat enkel het geval wanneer de schooldirecteur voor uw politieke activiteiten een lastpost wordt? Met mensen als u (ook) aan het stuur van het Franstalig onderwijs hoeft het niet te verbazen dat het Franstalig onderwijs er in dit gewest zo slecht aan toe is.

Vanaf vandaag bent u dus ook nog eens waarnemend burgemeester.  Nog een belangrijkere en nog meer publieke functie. We zijn het in de stad Brussel al langer gewoon dat de lat om burgemeester te worden niet zo hoog ligt, maar dit slaat alles. U bent nu o.a. hoofd van de politie en de kans bestaat dat u snel moet overleggen wanneer de openbare veiligheid in gedrang is. Heeft u al de verschillende diensten verwittigd dat zij u enkel kunnen contacteren indien ze (ook) Frans spreken? We vermijden immers best dat in de toekomst een onderzoekscommissie tot de conclusie moet komen dat een interventie midden in de nacht vertraagd werd omdat u geen tolk kon bereiken en dat daarom voortaan de tolkdienst 24 u op 24 beschikbaar moet zijn.

Zouden we zulke situaties niet beter vermijden? Voor de bevolking, voor het reeds zo geschonden imago van onze stad en ook een beetje voor uzelf.  Ik ben niet zeker van uw antwoord. Daarom krijgt U van mij een C-attest. Meer nog. U mag zelfs niet zittenblijven. Zoek de schuilplaats op van uw cumulcollega Yvan Mayeur en blijf daar verstopt. Misschien heb je dan wat tijd om Nederlands te leren. In Brussel kan dat zonder te betalen. Misschien is dat voor u nog het beste argument.

 

(Niet zo) hoogachtend,

Johan Van den Driessche

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is