PS-schepen van Nederlandstalig onderwijs in stad Brussel bestuurt als een neokolonialiste

Op 11 januari 2016, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

N-VA-gemeenteraadslid voor stad Brussel, Johan Van den Driessche, vindt de positie van PS-schepen voor Nederlandstalig onderwijs, Faouzi Hariche, totaal ongeloofwaardig en vraagt dat haar bevoegdheden onmiddellijk worden overgedragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden.

Niet minder dan acht Nederlandstalige scholen van de stad Brussel hebben ernstige problemen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne”, zegt Van den Driessche. “Bovendien is er in die scholen een malaise bij veel directies en leerkrachten omdat de relaties tussen deze scholen en de bevoegde schepen en haar stadsadministratie, zeer moeizaam verlopen.” Van den Driessche stipt aan dat zowel de bevoegde schepen, de directeur generaal, beide PS-signatuur,  als heel  wat inspecteurs  Nederlandsonkundig zijn. “Dit PS-bestuur laat zich natuurlijk ook voelen op het terrein  waardoor bijvoorbeeld de stedelijke radicaliseringsambtenaar die met deze scholen in contact komt, een beroep moet doen op een collega van een andere gemeente omdat hijzelf geen Nederlands spreekt”, aldus Van den Driessche.

Betrokken schepen, Fauozia Hariche, is al 20 jaar verkozen en al 15 jaar schepen maar dat volstaat blijkbaar niet om de taal te leren van de scholen waarvoor ze bevoegd is. De boodschap die zij daarmee geeft aan leerlingen, ouders maar ook aan leerkrachten en directies is enorm schadelijk voor het imago en de werking van het Nederlandstalig onderwijs van de stad Brussel en bovendien ook voor het imago van het Nederlands.

Mevrouw Hariche is totaal ongeloofwaardig geworden als schepen”, besluit Van den Driessche. “Zij gedraagt zich als een neokolonialiste ten aanzien van het Nederlandstalig onderwijs. Om verdere schade te vermijden vraag ik dat haar bevoegdheden inzake het Nederlandstalig onderwijs met onmiddellijke ingang worden overgedragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. Stad Brussel is trouwens de enige Brusselse gemeente waar de Vlaamse schepen niet bevoegd is voor het eigen Nederlandstalig onderwijs.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is