Samusocial: “les excuses sont faites pour s’en servir"

Op 14 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

In de commissie Sociale Zaken gaf de regering deze morgen een bijzonder uitgebreide opsomming van pogingen in het verleden om controle uit te oefenen op Samusocial én van de tegenstand die ze kreeg van de vzw en haar voorzitter Mayeur. “Maar deze tegenstand maakt het nóg onbegrijpelijker dat de regering in 2014 de opdracht van Samusocial uitbreidde en de subsidies verdubbelde“, aldus N-VA parlementslid Liesbet Dhaene, “Het is goed dat er een eind is gekomen aan het gesjoemel binnen Samusocial, maar dat dit niet al jaren eerder gebeurde, is schuldig verzuim.”

De bewering van Pascal Smet (SP.A) dat hij zich niet kon voorstellen dat er zoiets gaande was binnen Samusocial is totaal ongeloofwaardig als je weet dat de vereniging zich met hand en tand verzette tegen elke vorm van controle. Bovendien was hij op de hoogte van een rapport van de inspectie Financiën van 2013, dat onder meer de exorbitante vergoedingen aan Pascale Peraïta aanklaagde, de toenmalige directrice die enkele maanden later gedelegeerd bestuurder van de vereniging werd.

De feiten bewijzen dat de controle die opgenomen was in het beheerscontract dat afgesloten werd met Samusocial volkomen ontoereikend was. Ook het argument dat de bevoegde ministers geen toezichtsbevoegdheid zouden hebben is ongeloofwaardig: Samusocial is een door de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkende vereniging waarover deze toezicht kan uitoefenen. “Het gebrek aan daadkracht van deze regering ten aanzien van Samusocial is duidelijk schuldig verzuim”, besluit Dhaene, “Maar voor deze regering geldt “les excuses sont faites pour s’en servir.””

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is