Stad Brussel verhoogt in economisch barre tijden de lasten voor de horeca

Op 7 november 2016, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

De gemeenteraad van stad  Brussel heeft deze avond een conformiteitsattest voor het uitbaten van een Horecazaak goedgekeurd. “Een onnodige beslissing”, reageert Brussels N-VA gemeenteraadslid Johan Van den Driessche. “De meerwaarde van het attest is gering want het komt neer op het toepassen van de huidige wettelijke bepalingen. Zulk attest zal in de sector de aandacht voor de toe te passen regels zeker doen toenemen maar het leidt ook tot een verhoging van de administratieve lasten en een extra kost van €150 om het attest aan te vragen of te vernieuwen.”

In een periode dat de Brusselse Horeca zaken het reeds heel moeilijk hebben valt een dergelijke beslissing niet te begrijpen. In oktober van dit jaar steeg het aantal faillissementen in Brussel immers met 66 % t.o.v. oktober 2015 en die stijging is vooral te merken in de horecasector. Het Brussels beleid staat in schril contrast met het beleid in bijvoorbeeld Antwerpen. Daar heeft het stadbestuur onlangs beslist dat bedrijven, incl Horecazaken,  met een oppervlakte kleiner dan 51m2 worden vrijgesteld van de verschillende soorten bedrijfsbelastingen. Zowat 25.000 bedrijfjes zullen daardoor gemiddeld €210  minder lasten betalen.

“Gezien de precaire economische toestand waarin vele handelszaken in de stad en zeker in het centrum van Brussel zich bevinden en bij  het innen van die bijdrage toch ook heel wat administratieve lasten voor de stad zijn gemoeid, roep ik het stadsbestuur op om die bijdrage van €150  af te schaffen”, aldus Van den Driessche ‘Bovendien vraag ik ook het stadsbestuur om niet enkel repressief op te treden maar ook in een positieve begeleiding te voorzien voor de aanvragers van zulk attest. Het stadsbestuur kan daartoe een samenwerking opzetten met bedrijfsfederaties als Horeca BePro en Syntra.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is