Stadsbestuur en toezichthouder maken van Brusselse regels inzake belangenvermenging een farce

Op 19 juli 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad, Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Naar aanleiding van het opstappen van Yvan Mayeur als burgemeester van de Stad Brussel en de aanstelling van voormalig schepen Philippe Close als burgemeester eind juli 2017, moesten bepaalde schepenbevoegdheden – o.a. Toerisme - van Philippe Close verdeeld worden over de andere schepenen. Op die manier werd Karine Lalieux - reeds schepen voor Netheid en Cultuur - bevoegd voor Toerisme. Door het verkrijgen van de bevoegdheid Toerisme werd Karine Lalieux zo de bevoegde en toezichthoudende schepen van de vzw Rock The City.

De gedelegeerd bestuurder van de vzw is Patrick Lalieux, broer van schepen Karine Lalieux. Op die manier ontstaat een deontologisch probleem waarvoor Johan Van den Driessche in de zitting van de gemeenteraad van 5 februari 2018 heeft gewaarschuwd.

Het hele dossier kan u via deze link vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is