Tijd voor behoorlijk bestuur en minder politiek bij GIMB

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

“Uit de gebeurtenissen van de voorbije maanden blijkt overduidelijk dat er teveel politiek en te weinig behoorlijk bestuur aanwezig is bij GIMB”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “Daarom moet een doorlichting klaarheid brengen en de rol van de politiek bij de werking van de GIMB worden stopgezet.”

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), die voor 73% in handen is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zit de jongste tijd in zwaar water.

Eerder werden vragen geplaatst bij sommige investeringen en vooral desinvesteringen in sommige bedrijven als Artexis en Hello Agency. Daarbij werd reeds door het consultancybedrijf EY vastgesteld dat er een gebrek is aan formalisering van de procedures. Die moeten ertoe leiden dat investeringsbeslissingen en de waarde waartegen ze plaatsvinden gesteund zijn op objectieve criteria. Dit is vooral belangrijk bij transacties waar belangenvermenging of minstens de schijn ervan in het geding is en om te voorkomen dat bepaalde beslissingen de concurrentie tussen bedrijven zouden verstoren.

Vandaag bleek bovendien dat de leden van de raad van bestuur van de GIMB niet op de hoogte bleken te zijn van het vergoedingspakket van het directiecomité, waarbij de grootte van dat comité bovendien buiten proportie is. Men kan gerust de vraag stellen of de Raad van Bestuur van de GIMB en de twee regeringscommissarissen hun rol hier wel spelen. Eerder bleek dat er vragen konden worden gesteld omtrent de mate waarin de RVB betrokken werd bij bepaalde investeringen.

Het mandaat van vice-voorzitter van het uitvoerend-comité van de GIMB cumuleren met dat van OCMW -voorzitter of schepen is voor de N-VA in strijd met artikel 72 van de nieuwe gemeentewet.

Het is duidelijk dat hier heel wat verkeerd loopt en de rol van de politiek buiten proportie en ongezond is.

 De N-VA vraagt dan ook een doorlichting van de GIMB door het Rekenhof, meer bepaald haar organisatie, haar procedures o.a. inzake de investeringsbeslissingen, de werking, remuneratie en grootte van de directie en de raad van bestuur.

 De N-VA vraagt tevens om de rol van de politiek in de werking van de bestuursinstelling wordt stopgezet om te komen tot een situatie dat er gewerkt wordt met beheersovereenkomsten tussen de GIMB en de regering waarbij deze vervolgens worden uitgevoerd los van de politiek en op basis van de regels van goed bestuur en bedrijfseconomisch verantwoorde organisatie en beslissingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is