Tram 9

Op 2 juni 2013, over deze onderwerpen: Jette

De MIVB plant binnenkort een nieuwe tramlijn. Deze tram 9 zal aan de
ondergrondse halte Simonis vertrekken en rijdt dan via de Jetselaan,
Tentoonstellingslaan, Oude Afspanning en Laarbeeklaan tot aan het UZ
Brussel. Later wordt tram 9 via de Tuinen van Jette, de Dikke Beuklaan en de
Modelwijk helemaal tot aan de Heizelvlakte doorgetrokken. Tegen 2020 moet
de tramverbinding UZ Jette - Vilvoorde - Zaventem Luchthaven - Tervuren
klaar zijn. N-VA Jette had echter veel liever een metrolijn Noord-West-
Brussel gezien.

HINDER DOOR TRAMWERKEN?

Een metro is duurder in aanbouw, maar veel goedkoper op lange
termijn. Bewoners en handelaars zullen bovendien minder hinder
ondervinden bij de aanleg van een ondergrondse metro. Met een metro
kan je ook een groter aantal mensen vervoeren en heb je uiteraard
bovengronds veel meer ruimte. De groene berm die nu Jette doorkruist
hoeft dan niet te sneuvelen.

Met de ‘vlotte’ werken aan de Charles Woestelaan in het achterhoofd vreest
N-VA Jette voor onvoorziene hinder en een ondoordachte planning bij de
aanleg van tramlijn 9. Zo moesten de spoorlijnen op de Charles Woestelaan
opnieuw gelegd worden omdat ze te dicht naast elkaar lagen. De tramlijn daar
is nog steeds een halve werf, verlichtingspalen worden wildweg met een
‘tussentijdse’ oplossing op een blok beton gemonteerd en het tramhokje is niet
degelijk afgewerkt.

ANTWOORDEN OP HET MOBILITEITSVRAAGSTUK

N-VA Jette wil voor Tram 9 het volgende:

  • We pleiten voor een compleet mobiliteitsplan, waarin men rekening houdt met de noden van de toekomst.
  • De horeca en winkels op het traject moeten tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven.
  • De vordering van de werkzaamheden moet degelijk en regelmatig aan alle bewoners meegedeeld worden.
  • Elke parkeerplaats die verdwijnt, dient elders ingericht te worden.
  • Indien Tram 9 moet komen, verkiest N-VA Jette een alternatief traject via de Poplimontlaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is