Uitbreiding Brusselse Ring

Op 14 september 2012, over deze onderwerpen: Jette

Het verkeer in en rond Brussel is een ingewikkelde knoop die dringend investeringen vraagt. De Vlaamse regering nam zich een aantal jaar geleden voor om de Ring te verbreden, met rijvakken voor doorgaand en voor plaatselijk verkeer.

De plannen zijn in wording, alhoewel nog vele cruciale beslissingen moeten genomen worden: de financiering, het uiteindelijke traject…

Eerste plannen laten uitschijnen dat ook het Jetse Laarbeekbos gedeeltelijk zal moeten wijken voor de verbreding van de Brusselse Ring.

Sinds de bekendmaking van de plannen waar men het Laarbeekbos ( Natura 2000 gebied) zal opofferen, hebben de jettenaren zich hier massaal met alle middelen tegen verzet. 

Het engement van de jettenaren om zich te verzetten tégen de uitbreidingsplannen voor de verbredingsplannen langs het Laarbeekbos is de afgelopen 2 jaar alleen maar gegroeid. Meer dan 9000 mensen hebben al reeds een petitie getekend voor het behoud van het Laarbeekbos.

De N-VA Jette hebben zo hun bedenkingen bij deze plannen en pleiten om een volledig en grondig onderzoek uit te voeren waar men naar alternatieven zoekt.  Een van de mogelijke alternatieven is de verbreding op die plaats te realiseren iets meer noordwaarts op het grondgebied van Wemmel.

Daarnaast pleiten we voor een grondige hervorming van het openbaar vervoer die eerst performanter en veiliger moeten worden gemaakt. Rondom de hoofdstad dienen goed bereikbare en beveiligde transitparkings te komen die naadloos aansluiten op dat openbaar vervoer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is