VGC investeert onvoldoende in wegwerken taalachterstand anderstalige leerlingen

Op 16 december 2016, over deze onderwerpen: Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Er wordt – terecht – massaal geïnvesteerd in de capaciteitsuitbreiding van het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Anderzijds wordt er niet extra geïnvesteerd in projecten om de vele anderstalige leerlingen te ondersteunen op vlak van taalverwerving. Meer nog, er wordt wél budget voorzien voor een project dat toe zal laten dat Franstalige leerkrachten (na één taalbadjaar) onbeperkt worden ingezet in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. “Dit is onbegrijpelijk! Het is voor taalarme leerlingen juist essentieel dat ze taalrijke leerkrachten krijgen”, aldus Liesbet Dhaene, “Enerzijds anderstalige leerlingen massaal opvangen in ons onderwijs, om dan niet voldoende te investeren in hun toekomst, is onverantwoord.”

Iets minder dan één vijfde van het budget van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat naar capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels onderwijs. Dit is nodig gelet op het succes van het Vlaams onderwijs bij de anderstalige Brusselaars. Maar anderzijds zijn er geen extra investeringen in projecten die de taalachterstand bij anderstalige leerlingen remediëren. Nochtans bleek uit het recente PISA-onderzoek dat leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben, het duidelijk moeilijker hebben.

“De N-VA steunt de capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig onderwijs”, aldus N-VA Brussels parlementslid Liesbet Dhaene, “Maar tegelijk moet er geïnvesteerd worden in de ondersteuning van de anderstalige leerlingen, zodat hun taalachterstand niet leidt tot leerachterstand.” Uit het onderwijsinspectierapport bleek duidelijk dat Brusselse leerlingen minder kans op slagen hebben in het hoger onderwijs, ook omwille van hun taalachterstand. “Onze ketjes moeten niet alleen tweetalig zijn, maar ook een goede basis meekrijgen om architect, verpleger of leraar te worden als dit hun droom is”, stelt Dhaene, “Enerzijds anderstalige leerlingen massaal opvangen in ons onderwijs, om dan niet voldoende te investeren in hun toekomst, is onverantwoord.”

Wat dan weer wél in de begroting voorzien wordt, is een budget voor de tweetalige lerarenopleiding. “In een context waar veel leerlingen met taalachterstand kampen die een enorme impact heeft op hun schoolse carrière, hebben we juist de taalrijkste leraren nodig”, aldus Dhaene, “Leraren die de zaken op honderd verschillende manieren kunnen uitleggen en de leerlingen een rijke woordenschat kunnen doorgeven, niet alleen in de lessen Nederlands, maar in alle vakken. Het is totaal irrealistisch te stellen dat Franstalige leraren deze essentiële taalrijkdom verwerven na een taalbad van één jaar Nederlands en deze leraren in te zetten in ons Brussels onderwijs. Dit project is nefast voor de kansen van onze ketjes”, besluit Liesbet Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is