Waarom Elsene geen tram nodig heeft. N-VA Elsene drukt haar bezorgdheid uit… en doet een oproep voor dialoog met de ‘getroffen’ inwoner….

Op 23 juli 2013, over deze onderwerpen: Elsene

Tot onze grote verbazing stelden we vast het Brussels Gewest van plan is om de buslijn 71 te vertrammen tussen de Naamsepoort en de eindhalte Delta. Buslijn 71 is een echte bus voor de Elsenaars, velen gebruiken de “71” als vervoermiddel om naar het centrum van de stad Brussel te gaan. Daarnaast rijdt de bus door zowat de hele gemeente. Deze buslijn is dus heel belangrijk voor onze gemeente.

De vraag is echter waarom de bus nu opeens een tram zou moeten worden? Brigitte Grouwels (CD&V) zegt dat het de leefbaarheid ten goede zou komen. Net zoals het stadsbestuur heeft de N-VA Elsene hier zware twijfels bij.

De afgelopen maanden hebben de werken op de Elsensesteenweg gezorgd voor heel wat mobiliteitsproblemen in de omliggende straten (en dan zwijgen we nog over de extra parkeerdruk ontstaan door het wegnemen van parkeerplaatsen). Het aanleggen van een nieuwe tramlijn zou betekenen dat de belangrijkste verkeersader voor Elsene weer maanden geblokkeerd wordt. De overlast die dat met zich meebracht is niet voor herhaling vatbaar.

(De doorstroming op het stuk tussen de Vredestraat en de Naamsepoort wordt een absolute ramp. Is er nu echt geen enkele andere oplossing? Kan eenrichtingsverkeer voor de bussen geen soelaas bieden?)

Daarnaast is de vraag wat het voordeel is voor de mobiliteit in Elsene, want als de bus in de file staat, zal de tram ook in de file staan. (De tramfiles op de Buyllaan (waar nu al veel trams rijden 25,94 – wordt ook heraangelegd).(Boven zou de tram stoppen aan de Naamse Poort.)

Het Brussels Gewest vraagt steeds meer middelen, maar de wijze van besteding mag blijkbaar niet in vraag gesteld worden. Het kostenplaatje (ongeveer 41 miljoen euro) doet nochtans menig wenkbrauwen fronzen. Zou men ook niet beter werk maken van de uitbreiding van het metronet i.p.v. onnodige tussentijdse investeringen te doen?

Elsene en het Brussels Gewest kunnen dergelijke prestigeprojecten zonder fundamentele verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners, missen als kiespijn. Met onze N-VA-afdeling vragen wij dan ook dringend de opstarting van een dialoog over dit project. Als de centen van de burger meespelen, dan minstens ook zijn visie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is