Werken aan de Ring: Groen Jette weigert burgerparticipatie

Op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Jette

Terwijl het Jetse schepencollege het protest tegen de werken aan de Brusselse Ring aanvoert, blokkeert datzelfde college elke dialoog tussen de Werkvennootschap en de Jettenaren over dit belangrijk project. De Vlaamse regering plant, in overleg met de gemeentebesturen, een aanpassing van 20 km Brusselse ring en investeert in 40 km fietspaden, 60 km tramlijnen en een ecoduct aan Laarbeekbos. Hierbij wordt ook om de mening van de Jettenaren gevraagd, maar het Jetse schepencollege houdt elke inspraak tegen. “Wij vinden het hallucinant dat Groen de Jettenaar belangrijke informatie ontzegt. Groen praat dus wel graag over fiets, tram, ecoducten en burgerparticipatie, maar in de feiten is Groen Jette niet van plan om er naar te handelen. De Jettenaar verdient beter dan dat." klagen Cieltje Van Achter (Brussels parlementslid N-VA) en Sara Rampelberg (Jets gemeenteraadslid N-VA) aan.

De aanpassing van de Brusselse ring voorziet in het scheiden van doorgaand en plaatselijk verkeer. Het is hierbij net de bedoeling dat het sluipverkeer door de gemeente Jette sterk ontmoedigd wordt. Tevens wordt er werk gemaakt van de aanleg van nieuwe tramlijnen en fietsinfrastructuur. Bovendien wordt het Laarbeekbos uitgebreid via een ecoduct dat het bos met de kouters in Vlaanderen moet verbinden. Al deze maatregelen zullen leiden tot een betere doorstroming en veiliger verkeer op de Brusselse ring met oog voor ecologie en een betere leefbaarheid in de omliggende gemeenten. Om dit alles te optimaliseren worden ook de burgers betrokken die tijdens infosessies hun mening kunnen geven. De gemeente Jette liet echter niet toe dat er een infosessie in de plaatselijke bibliotheek van Jette georganiseerd werd. In plaats daarvan organiseerde het college zondag een protestactie op basis van desinformatie. "Wij dachten dat Groen voorstander was van burgerparticipatie, maar dat blijkt enkel voor de schone schijn." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is