“Zij verdeelden het geld onder de armen, onder hun linker en hun rechter”

Op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad

“Ontslag van Burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta èn een volledige financiële audit van het OCMW van Brussel is het enige antwoord dat past bij de recente gebeurtenissen bij Samusocial,” aldus Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid van de Stad Brussel en fractievoorzitter voor de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vorige week waren er de onthutsende en wereldvreemde uitspraken van de top van vzw Samusocial waarvan het bestuur een PS-clubje is. Nu wordt bekend op welke wijze burgmeester Yvan Mayeur en Pascale Peraïta, respectievelijk oud-voorzitter en huidig voorzitter van Samusocial zichzelf bedienden in deze vzw en waarbij zowel de toekenningscriteria als de wijze waarop die zelfbediening werd gefinancierd totaal onduidelijk is. Het gaat hier om een vzw voor 98% met overheidsgeld gefinancierd en met een quasi overheidstaak, nl. de daklozenopvang.

Vorige week eisten we reeds, wegens die fratsen en de eenzijdige samenstelling van de raad van bestuur, het ontslag van die hele raad van bestuur om ze te vervangen door een pluralistische raad van bestuur én nieuwe afspraken tussen de subsidiërende overheden en Samusocial. Inmiddels blijkt de volledige raad van bestuur haar ontslag te hebben gegeven.

‘De bijkomende feiten die nu bekend worden zijn ernstig en totaal onaanvaardbaar en betekenen ook een grote morele opdoffer voor het werk van Samusocial en al haar medewerkers en vrijwilligers. Deze feiten ontnemen zowel burgemeester Yvan Mayeur als OCMW-voorzitster Peraïta de laatste geloofwaardigheid die hen nog restte. Ik eis daarom dat beiden ontslag nemen als burgemeester en als OCMW-voorzitster’, aldus Johan Van den Driessche.

‘Wanneer dit kan gebeuren met het ‘vetpotje’, in de ogen althans van beide personen, wat kan er dan niet aan de hand zijn bij de grote ‘vetpot’ die het OCMW van de stad Brussel wel is, en waar de huidige burgemeester vroeger en de huidig OCMW-voorzitster jarenlang de plak zwaaiden? Daarom eis ik een volledige audit door externe specialisten van alle financiële stromen voor de hele periode dat beiden in het OCMW actief waren’, aldus Johan Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is