Mathias Vanden Borre

Brussels Parlementslid

Mathias woont in Brussel en wil bouwen aan een leefbare en veilige stad. Mathias is gemeenteraadslid voor de N-VA in onze hoofdstad Brussel. Hij neemt dit mandaat op sinds 2018 en werkt als oppositielid vooral op de thema's: veiligheid, goed bestuur en tweetaligheid. Uiteraard mag u hem vragen stellen in verband met andere thema's zoals wonen en werken in Brussel.

Mathias werkt op het kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois als raadgever algemeen regeringsbeleid. In deze functie volgt hij horizontale dossiers van de Vlaamse regering op, zoals de uitvoering van de zesde staatshervorming, overheidsopdrachten en administratieve vereenvoudiging. Hij behaalde eerst een master in de politieke wetenschappen aan de KULeuven en nadien een master in de rechten aan de UGent. De wisselwerking tussen de praktische en de juridische aspecten van beleid zijn dus Mathias' interessegebied bij uitstek.