Mathias Vanden Borre

Ondervoorzitter, secretaris N-VA Brussel-stad

Mathias werkt op het kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois als raadgever algemeen regeringsbeleid. In deze functie volgt hij horizontale dossiers van de Vlaamse regering op, zoals de uitvoering van de zesde staatshervorming, overheidsopdrachten en administratieve vereenvoudiging. Hij behaalde eerst een master in de politieke wetenschappen aan de KULeuven en nadien een master in de rechten aan de UGent. De wisselwerking tussen de praktische en de juridische aspecten van beleid zijn dus Mathias' interessegebied bij uitstek. Mathias woont in het centrum van Brussel en wil bouwen aan een leefbare en veilige stad. Daarom is hij lid van het bestuur van N-VA Brussel en tevens secretaris.