Michael Mestrom

Penningmeester N-VA Brussel-stad

ADVISEUR-JURIST BIJ DE BRUSSELSE N-VA FRACTIE

PENNINGMEESTER BRUSSEL-STAD

 

Michael werkt sinds november 2019 bij de Brusselse N-VA fractie. Hij werkt als adviseur voornamelijk in de domeinen klimaat/energie en huisvesting. Daarnaast volgt hij als jurist ook de juridische aspecten van alle beleidsdomeinen mee op, onder meer in het kader van rechtszaken, Europese procedures en de opmaak van ordonnanties en resoluties. Michael behaalde zijn rechtendiploma aan de KU Leuven en studeerde ook nog een jaar in Brussel waar hij een bijkomende master in het internationaal en Europees recht voltooide in 2013. Vervolgens was Michael zes jaar werkzaam als jurist bij de Vlaamse overheid alvorens hij aan een nieuwe uitdaging begon bij de N-VA Brussel.

 

Michael woont en werkt al enige tijd in Brussel en is ook opgegroeid in de nabije omgeving van de hoofdstad. “Brussel is een prachtige en bruisende stad, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Zo kunnen er bijvoorbeeld op vlak van efficiënt bestuur, netheid, groen in de stad, veiligheid, de werkzaamheidsgraad, en het bestrijden van armoede nog enorme stappen vooruit worden gezet. Dit is ook absoluut noodzakelijk om het potentieel van de hoofdstad ten volle te vervullen. Ik ben dan ook enorm tevreden dat ik hier - vanuit mijn functie bij de Brusselse fractie - mijn steentje kan bijdragen, zij het dan voorlopig vanuit de oppositie.”.