Gilles Verstraeten

Gilles Verstraeten (plaats 3 op de lijst voor het Brussels Parlement, 29 jaar, Anderlecht) studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Brussel. Gilles werd tijdens zijn tienerjaren verliefd op Brussel in al zijn facetten, en besloot zich dan ook in de stad te vestigen. Hij vatte zijn professioneel leven aan als medewerker in het Europees Parlement, maar besloot na tweeëneenhalf jaar dat hij zich voor zijn aangenomen thuisstad wou engageren. Daarom sloot hij zich aan bij de N-VA, en al snel vervoegde hij de N-VA fractie in het Brussels Parlement, waar hij nog werkt.  Daar zet hij zich onder andere in op dossiers rond leefmilieu, sociale zaken, onderwijs en tweetaligheid. Hij besloot uiteindelijk ook op de voorgrond te treden, stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, en werd in oktober 2018 verkozen als gemeenteraadslid in Anderlecht.