Bestuur

Pieter-Jan Holvoet

Pieter-Jan Holvoet
bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Magda Debrouwer

Penningmeester N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Margareta Debelder

Secretaris N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Annabel Tavernier

voorzitter N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams parlementslid

Cieltje Van Achter

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest en fractievoorzitter N-VA Brussels Parlement

Karl Vanlouwe

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams parlementslid

Gilles Verstraeten

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels parlementslid

David Neyskens

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Michael Mestrom

Mathias Vanden Borre

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels parlementslid

Laurent Mutambayi

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Karlien Dekens

ondervoorzitter N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gil Van Roye

Deborah D'Hauwer

bestuurslid N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest